Redning Danmark-selskab i Ringsted går konkurs

Arkivfoto

Sidste år overtog Redning Danmarks hovedselskab omkring halvdelen af det selskab, som driver Redning Danmarks station i Ringsted. Men nu er det slut – skifteretten i Roskilde afsagde i denne uge konkursdekret over Redning Danmark Ringsted ApS, der dermed bliver det seneste i en lang række af konkurser blandt Redning Danmarks lokale selskaber.

Selskabet bag Redning Danmark i Ringsted indgik oprindeligt i en koncern, som var ejet af Redning Danmarks direktør, Uffe Dalsgaard. I slutningen af 2020 fik selskabet imidlertid en ny ejerkreds, der bestod af Redning Danmarks hovedselskab samt Benny Ellemose Jensen og Thomas Jensen fra Ringsted.

Den 16. februar 2022 har skifteretten i Roskilde imidlertid afsagt konkursdekret over Redning Danmark Ringsted ApS, og både selskabets direktør – Benny Ellemose Jensen – og revisor er i den forbindelse fratrådt.

Førte forhandlinger med banken

Selskabets seneste årsregnskab blev offentligt i juli 2021. Her noterede selskabet, at ”ledelsen fører forhandlinger med pengeinstitut og andre finansielle kreditorer om muligheder og vilkår for at sikre finansiering af driften, afdragsforpligtelser og de nødvendige investeringer i det kommende regnskabsår. Det er ledelsens vurdering, at disse forhandlinger vil falde positivt ud således, at der sikres det nødvendige finansielle grundlag for den fortsatte drift.”

Ved den seneste indberetning til skattemyndighederne, som stammer fra november 2021, havde Redning Danmark Ringsted i alt 17 ansatte.

Det er i øvrigt ikke første konkurs for et selskab med navnet Redning Danmark Ringsted ApS. Et helt andet selskab, der udsprang af SOS Dansk Autohjælps tidligere station i Ringsted, havde samme navn og gik konkurs i 2017.

Annonce