Også store økonomiske problemer hos Dansk Autohjælp i Roskilde

Det er ikke kun Dansk Autohjælps station i Glostrup, som har store økonomiske problemer. Også selskabet bag stationen i Roskilde har tabt så mange penge, at selskabets revisor mener, at der er ”betydelig usikkerhed” om selskabets evne til at fortsætte driften. Dansk Autohjælp i Roskilde har måttet låne 100.000 kr. hos Dansk Autohjælps moderselskab.

Dansk Autohjælp Roskilde ApS mistede i 2011 næsten 20 procent af sin omsætning, således at autohjælpsaktiviteterne i Roskilde og omegn kun indbragte en omsætning på 6,4 mio. kr. Det resulterede i et underskud på 256.000 kr., og dermed har selskabet nu en negativ egenkapital på 1,5 mio. kr.

Den negative egenkapital får Dansk Autohjælp Roskildes revisor til at påpege, at ”der er betydelig usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften”. Selskabets ledelse forventer dog, at man i år fortsat kan opretholde de nuværende kreditfaciliteter, hvor der er en samlet gæld på 7 mio. kr., ligesom der er opnået et lån på yderligere 100.000 kr. hos Dansk Autohjælps moderselskab, Dansk Autohjælp Holding. Det er ligeledes aftalt, at der er afdragsfrihed på lånet i år.

Ifølge Dansk Autohjælp Roskilde skyldes den betydelige forringelse af økonomien i 2011 den milde vinter, og man vil i år have fokus på besparelser og effektiviseringer. Desuden håber selskabet, at dets aktier i Dansk Autohjælp Holding vil stige i værdi.

Annonce