Falck skyder stort millionbeløb i Responce efter underskud og fejl i regnskab

I 2015 blev Responce opkøbt af Falck, og nu har redningskoncernen valgt at indskyde et større millionbeløb i Responce. Det sker efter af Responce fik underskud i 2015. Samtidig har Falck konstateret, at Responces regnskab for 2014 var behæftet med væsentlige fejl, som får Falck til at rette regnskabet, så der i 2014 reelt var et langt større underskud end hidtil anført – og en negativ egenkapital.

Falck købte i april 2015 i alt 75 pct. af aktierne i den midt- og sydjyske ambulanceoperatør Responce. Ifølge Falck eget regnskab udgjorde købsprisen 97 mio. kr.

På toplinjen havde Responce et godt år i 2015, hvor bruttofortjenesten – der er omsætningen fratrukket variable omkostninger – steg fra 59 mio. kr. i 2014 til 115 mio. kr. i 2015. Samtidig steg personaleomkostningerne fra 62 til 107 mio. kr., mens også af- og nedskrivningerne steg. Desuden eksploderede selskabets renteudgifter fra 0,7 mio. kr. til 5,7 mio. kr., og årets resultat blev et underskud på 1,1 mio. kr. – mod et underskud på 4,9 mio. kr. i 2014.

Væsentlige fejl i 2014-regnskab

Imidlertid har Falck fået en overraskelse ved gennemgangen af Responces regnskabsmateriale. Det har nemlig vist sig, at Responce ikke har bogført alle de udgifter, som har været forbundet med selskabets opnåelse af nye ambulancekontrakter. I stedet har Responce lavet en såkaldte periodisering, hvor udgifterne er blevet fordelt ud over alle de år, som kontrakterne løber. Og ifølge Falck og Falcks revisor er det en væsentlig fejl.

Derfor har Falck valgt at korrigere regnskabet for 2014, således at underskuddet på 1,6 mio. kr. i virkeligheden bliver et underskud på 4,9 mio. kr. Endnu værre ser det ud med Responces egenkapital, der efter korrektionen går fra et plus på 4,3 mio. kr. til et minus på 0,7 mio. kr.

Tilførsel af kapital giver positiv egenkapital

Kombinationen af underskuddet i 2015 og de væsentlige fejl i regnskabet for 2014 fører til, at Responce ved årsskiftet havde en negativ egenkapital på 1,8 mio. kr., og det har fået Falck til at tilføre 3,2 mio. kr. til Responce, der således atter har en positiv egenkapital.

Ifølge Responce forventer selskabet i år at få overskud. Det skyldes blandt andet, at der i underskudsåret 2015 var investeringer i udstyr, køretøjer, materiel og uddannelse, efter at selskabet pr. 1. september 2015 overtog en del af ambulancekørslen i Region Syddanmark. De udgifter vil ikke gentage sig i 2016, og ifølge Responce er der indtil videre opnået overskud i år.

Responce havde i 2015 i gennemsnit 183 fuldtidsansatte medarbejdere mod 118 i 2014.

Annonce