Redningsgruppens direktør: Konceptet fortsætter – men uden mig

Redningsgruppen er i sin nuværende form historie, og alle selskaber i koncernen er enten under konkursbehandling eller tvangsopløsning. Men ifølge selskabets direktør, Henrik Kalmer, vil der blive stiftet et nyt selskab, som med nye ejere viderefører Redningsgruppens koncept. Det bliver dog uden Henrik Kalmer, der forlader branchen, som han betegner som ”pilrådden”.

Henrik Kalmer fortæller, at Redningsgruppen siden maj har forhandlet med selskabet Euro Group Invest og bankforbindelse Nordea om en løsning på Redningsgruppens økonomiske krise. Målet har været at få en aftale, hvor Redningsgruppens aktiviteter kunne overgå til Euro Group Invest, således at leverandørerne kunne holdes skadesløse – og abonnenterne kunne fortsætte med at få autohjælp.

Ifølge Henrik Kalmer vurderede Nordea imidlertid, at Redningsgruppens kreditorer ville have større chancer for at få deres tilgodehavende ved en konkurs frem for ved et salg. Den model, som Redningsgruppen havde foreslået, ville indebære, at Nordea fik dækket 4,2 mio. kr. – samt at Henrik Kalmer ville udtræde af Redningsgruppen.

Kurator i Redningsgruppens konkursbo har konstateret, at der ikke er nogen form for aktiver tilbage i selskabet. Men Henrik Kalmer mener, at det har en naturlig forklaring. ”Vi valgte i efteråret 2013 at nedsætte kapitalen, og det var Nordea fuldt informeret om. I forbindelse med kapitalnedsættelsen blev en del udstyr solgt fra til dækning for løn og andre udgifter”, fortæller Henrik Kalmer, som tilføjer, at Nordea valgte ikke længere at finansiere Redningsgruppen – og derfor måtte defekt materiel, der ellers skulle have været til reparation, i stedet bortskaffes.

”Nordea var helt indforstået med kapitalnedsættelsen og lavede ingen indsigelser på tidspunktet for denne”, understreger Henrik Kalmer.

Om fremtiden for Redningsgruppen og dens kunder fortæller Henrik Kalmer, at Euro Group Invest vil oprette et nyt selskab, der kan videreføre Redningsgruppens aktiviteter. Dette skulle angiveligt ske inden for kort tid.

”Jeg er helt ude at autohjælpsbranchen, og det har jeg det godt med. Den branche er pilrådden og giver kun problemer”, siger Henrik Kalmer.

Annonce