Kæmpe underskud i Redningsgruppen

9 mio. kr. Så mange penge har Redningsgruppen tabt i de første 1½ år af selskabets levetid. Alle de tre selskaber, som indgår i koncernen, taber penge, mens især autohjælpsaktiviteterne giver underskud. Koncernens likviditet er presset, og ved årsskiftet udgjorde de likvide beholdninger i moderselskabet kun 557 kr.

Redningsgruppen hed tidligere Redningskorps Danmark. I dag består koncernen af moderselskabet Redningsgruppen Danmark Holding samt datterselskaberne RKDK Autohjælp/Vejhjælp, RKDK Brand & Redning og RKDK Vagtcentral.

I perioden fra september 2012 til december 2013 har Redningsgruppen Danmark Holding i alt tabt 9 mio. kr. Størstedelen af tabet kommer fra tab i de tre datterselskaber, der tilsammen har haft et underskud på 5,8 mio. kr. Med driftsudgifter på 1,7 mio. kr. og personaleudgifter på 2,3 mio. kr. samt andre udgiftsposter når driftsunderskuddet op på 10,1 mio. kr. Efter skat giver det et underskud på 9 mio. kr.

Ved årsskiftet var værdien af de tre datterselskaber opgjort til 4 mio. kr. Mest værd er selskabet RKDK Autohjælp/Vejhjælp, der har en regnskabsmæssig værdi på 2,5 mio. kr., mens RKDK Brand & Redning er bogført til 1,5 mio. kr. RKDK Vagtcentral er bogført til en værdi på 1 kr., men reelt er dette selskabs økonomi så presset, at gælden overstiger aktiverne, således at værdien er minus 1,2 mio. kr.

Da regnskabet blev afsluttet, havde Redningsgruppen Danmark Holding likvide midler på 557 kr. samt tilgodehavender på 0,2 mio. kr. Derimod var der kortfristet gæld, der altså ville skulle indfries inden for kort tid, på 1,9 mio. kr. Selskabet har en egenkapital på 4,5 mio. kr.

Datterselskabet RKDK Autohjælp/Vejhjælp havde i regnskabsåret en beskeden omsætning på 1,7 mio. kr., hvilket var langt mindre end omkostningerne. Året endte derfor med et underskud på 3 mio. kr. Også i dette selskab var likviditeten presset med kun 35 kr. i likvide midler og en kortfristet gæld på 3,3 mio. kr. I RKDK Brand & Redning var omsætningen ligeledes beskeden, nemlig 0,4 mio. kr., og året sluttede med et underskud på 0,6 mio. kr. Det tredje selskab, RKDK Vagtcentral, omsatte for 35.000 kr. og fik et underskud på 0,3 mio. kr.

Annonce