Redningskorps: Vi skal stadig køre turene

I sidste uge meddelte norske Viking Redningstjeneste, at man selv ville indgå aftaler med lokale autohjælpsvirksomheder i Danmark og dermed stoppe det hidtidige samarbejde med Redningskorps Danmark. Ifølge Redningskorps Danmark skal selskabets vagtcentral da heller ikke længere fungere som vagtcentral for Viking, men Redningskorps Danmark vil fortsat være underleverandør til Viking, når det gælder udførelse af autohjælpsopgaver.

Fra udgangen af oktober overtager Viking selv vagtcentralsfunktionen i Danmark. I dag varetages den opgave af Redningskorps Danmark, og Henrik Kalmar fra redningskorpset fortæller, at man dermed kan spare 1,5 medarbejdere på vagtcentralen, fordi man ikke længere skal have en medarbejder på vagt til udelukkende at tage sig af Vikings danske ture.

”Vikings ture i Danmark udgør ca. 1-2 % af redningskorpsets omsætning, så det har ikke den store betydning for redningskorpset, da vi forsat skal køre de aftalte ture fra vores fem stationer”, fortæller Henrik Kalmar.

Annonce