SOS International overtager Dansk Autohjælp

Konkurrencen på det danske marked for beredskabsydelser bliver nu kraftigt intensiveret, efter at SOS International overtager Dansk Autohjælp. SOS International driver i forvejen akutlægehelikopteren i Karup, og med købet af Dansk Autohjælp får man adgang til et landsdækkende stationsnet. Selskabet bebuder da også, at man over tid vil tilbyde en bredere produktpalette.

Det er aktionærerne i Dansk Autohjælp Holding A/S, som har besluttet at sælge deres aktier i datterselskabet Dansk Autohjælp A/S til SOS International A/S. Opkøbet er et led i SOS Internationals strategi om at ekspandere, og resultatet bliver en assistanceorganisation med en stærk markedsposition i Danmark.

”Vi er meget glade for opkøbet. De to selskaber har en fælles forståelse af markedet og konkurrencesituationen, og virksomhedskulturerne ligger tæt op ad hinanden”, siger Bo Uggerhøj, der er adm. direktør i SOS International.

SOS International har i dag en stærk position på det svenske og det finske marked for autohjælp, og virksomheden er godt inde på det norske marked. ”Med denne sammenlægning bliver vi med ét slag store i Danmark, og det vil også styrke vores position og forretning i resten af Norden”, siger Bo Uggerhøj.

Bo Uggerhøj understreger, at strukturændringen ikke umiddelbart vil kunne mærkes af kunderne. Men senere kan der komme ændringer. ”Vores ambition er at gøre servicen endnu bedre og tilbyde en bredere produktpalette over tid, helt i tråd med det markedet efterspørger”, siger direktøren.

Dansk Autohjælps adm. direktør, Niels Krag Printz, ser mange gevinster ved sammenlægningen, både i forhold til håndteringen af de nordiske kunder og produktudviklingen. ”De store kunder efterspørger nordiske aftaler, og det kræver en nordisk organisation. Samtidig udvikler bilmarkedet sig eksplosivt på teknologiområdet, og det medfører større krav til vores faglige kompetencer som vejhjælpsudbyder. Aftalen gør os bedre rustet til fremtidens krav på alle områder”, siger Niels Krag Printz.

SOS International håndterer ca. 1,4 mio. opkald om året, og der blev i 2011 ydet 558.000 assistancer. Omsætningen var på 1,8 mia. kr. Dansk Autohjælp er noget mindre med ca. 450.000 opkald om året og 250.000 assistancer. Dansk Autohjælp omsætter for ca. 300 mio. kr. om året og har de seneste år haft en noget anstrengt økonomi med enten underskud eller små overskud.

SOS International er ejet af 28 nordiske forsikringsselskaber.

Annonce