Rapport anbefaler konkurrence på alarmcentraldrift

Det vil gavne det samlede beredskab, hvis man lader ikke-offentlige aktører byde på driften af alarmcentralerne og dermed øger konkurrencen. Det er en af konklusionerne i en ny rapport om alarmcentralerne, som er udarbejdet for SOS International. Ifølge rapportens forfattere skal det nuværende koncept for 112 genovervejes med henblik på at skabe et landsdækkende og sammenhængende alarmeringssystem. I den forbindelse anbefaler rapporten, at blikket rettes mod Island, Finland og Sverige, hvor netop alarmeringscentralen udgør det tværfaglige koordinerende og ressourcestyrende organ i samfundets beredskab.

Rapporten “Alarmeringscentralen som tværfaglig koordinerende og ressourcestyrende organ” er skrevet af Preben Bonnén og John Sadolin, og den er udarbejdet for SOS International a/s, der blandet andet driver alarmcentral for en stor del af de nordiske forsikringsselskaber.

Den nye rapport slår fast, at der som sådan ikke er noget som tyder på, at de nuværende alarmcentraler hos politiet og Københavns Brandvæsen ikke fungerer tilfredsstillende. Men særligt politiets alarmcentraler er ikke særligt stærke, når det gælder koordinering og ressourcestyring, ligesom det kniber med tværfagligheden. Derfor anbefaler rapporten, at man benytter sig af de kommende kommunal- og politireformer til at fokusere på alarmcentralernes antal, struktur og organisation.

En af de ændringer, som rapportens forfattere ser som logisk, er at man i Danmark får et samlet alarmeringssystem med ansvaret placeret hos én myndighed, Rigspolitiet. Det udelukker ifølge rapporten ikke, at Københavns Brandvæsen fortsat kan drive alarmcentralen i København, men det bør så ske under Rigspolitiets jurisdiktion. Men et samlet alarmeringssystem bør samtidig bygge på mange af de principper, som i dag anvendes på alarmcentralen i København, især når det gælder koordinering og ressourcestyring, som har stor betydning for samfundets evne til at reagere på tværs af de forskellige beredskaber ved større ulykker og katastrofer.

Rapporten undersøger også muligheden for, at lade private virksomheder eller organisationer indgå i driften af alarmcentralerne – noget som SOS International tidligere har vist interesse for. Her understreges vigtigheden af, at der sker en klar adskillelse af de opgaver, som en privat operatør skal løse for det offentlige, og så operatørens kommercielle aktiviteter. Rapporten gennemgår forskellige modeller for en fremtidig drift af alarmcentralerne. En model er, at alarmcentralerne efter svensk forbillede drives af et selvstændigt selskab med stat, regioner og kommuner som medejere. Alternativt kan hele opgaven udliciteres. En tredje model er at oprette et selskab, hvor både det offentlige og en privat operatør bliver medejere. Rapporten konkluderer, at det vil være gavnligt for samfundets beredskab at øge konkurrencen ved også at lade ikke-offentlige aktører indgå i driften af alarmcentralerne.

Annonce