Viking fik millionunderskud i etableringsåret

Den norske autohjælpsvirksomhed Viking er på kort tid blevet en stor spiller på det danske marked. Men den hurtige ekspansion har dog også været dyr for det danske datterselskab, der fik et driftsunderskud på 7,1 mio. kr. i etableringsåret. Moderselskabet har dog tilført 7,5 mio. kr. til de danske aktiviteter, og Viking har dermed fortsat en solid egenkapital.

Viking gik i 2014 ind på det danske marked gennem købet af Camoni i København, der skiftede navn til Viking København. I dag ejer Viking 51 pct. af dette selskab, mens de øvrige assistanceaktiviteter varetages af selvstændige vognmænd, som arbejder for Viking. Viking København figurerer i Vikings danske regnskab med et underskud på 0,3 mio. kr.

Vikings eget danske datterselskab, Viking Assistance, har således ikke selv nogen stationer, og selskabet har da også kun 21 medarbejdere. I dette selskabs første regnskabsårs var der en bruttofortjeneste – som er omsætningen fratrukket variable omkostninger – på 3,9 mio. kr. Selskabet havde personaleomkostninger på godt 10 mio. kr., og bundlinjen blev et driftsunderskud på 7,1 mio. kr. Når der tages højde for, at underskuddet skaber et skatteaktiv, ender selskabets bundlinje på minus 5,6 mio. kr.

I årets løb har Viking Assistance fået tilført 7,5 mio. kr. fra moderselskabet i Norge, og dermed gik Viking Assistance trods underskuddet ud af 2015 med en egenkapital på 2,4 mio. kr.

Det fremgår af Vikings regnskab, at selskabet har indgået en aftale om, at man på et senere tidspunkt kan købe kapitalandele på nogle nærmere fastsatte vilkår. Der er formentlig tale om, at Viking kan overtage den resterende del af det gamle Camoni. Viking oplyser, at købesummen til sin tid vil udgøre mellem 5 og 10 mio. kr.

Annonce