Viking henter et sjældent overskud på danske autohjælpsaktiviteter

Siden etableringen i Danmark i 2014 har den norske Viking-koncern tabt store millionbeløb på de danske autohjælpsaktiviteter. I 2022 lykkedes det imidlertid – for kun anden gang – at skabe et overskud. Forrige års driftsunderskud på 6,3 mio. kr. blev således vendt til et overskud, om end kun på beskedne 0,8 mio. kr.

Viking har siden etableringen i 2014 gradvist øget markedsandelen på det stærkt konkurrenceprægede danske autohjælpsmarked, og i år overtog Viking opgaven med at levere autohjælp til Topdanmarks kunder – en af landets største autohjælpskontrakter.

Det norsk-ejede Viking har ikke selv stationer i Danmark, men har aftaler med et netværk af selvstændige autohjælpsvirksomheder, der udfører de danske autohjælpsopgaver via en vagtcentral, som Viking driver.

Bortset fra i 2017 har Viking imidlertid hvert år tabt penge på den danske drift. Rekorden blev slået i 2018, hvor Viking fik et underskud på 24 mio. kr. Det seneste regnskab viser dog et lille driftsunderskud på 0,8 mio. kr. i 2022. Det er en stor forbedring i forhold til 2021, hvor driftsunderskuddet var på 6,3 mio. kr.

Har 18 medarbejdere

Det forbedrede resultat skyldes især højere indtægter, hvor bruttofortjenesten – som er omsætningen fratrukket variable omkostninger – steg fra 5,7 mio. kr. til 11,8 mio. kr. Lønomkostningerne steg samtidig kun marginalt fra 9,4 mio. kr. til 9,6 mio. kr., og selskabet reducerede antallet af medarbejdere med en enkelt, så der i gennemsnit var 18 medarbejdere i 2022.

Da økonomien i Vikings danske selskab fortsat er skrøbelig, har de norske ejere stillet garanti om at tilføre likviditet, hvis det bliver nødvendigt. Garantien gælder frem til 31. maj 2024.

Annonce