Afgørelse fra fogedretten skaber klarhed om brug af navn

Gennem nogen tid har der været usikkerhed om, hvem der står for uddannelsen Eksamineret Sikringsleder. Både Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) og brancheorganisationen SikkerhedsBranchen har gjort krav på navnet i forbindelse med uddannelser, som markedsføres af de to kursusudbydere. Sagen har af DBI været indbragt for fogedretten, som nu har afsagt kendelse om, at kun DBI må anvende navnet.

“Vi er meget tilfredse med fogedrettens afgørelse, da den bygger på en grundig gennemgang af sagens akter, herunder seks vidneudsagn. Der er et stort behov for få uddannet ansvarlige sikringsledere i disse år, og usikkerheden omkring uddannelsen har givet anledning til bekymring blandt såvel nuværende som kommende eksaminerede sikringsledere”, siger DBI”s administrerende direktør, Peter Johansen, som håber, at der nu kan skabes ro om uddannelsen.

Uddannelsen Eksamineret Sikringsleder er udbudt og gennemført af NUSA (Nordisk Uddannelsescenter, Sikring- og Alarmteknik) siden 1996 og frem til starten af 2006, da DBI overtog NUSA. Siden har DBI udbudt og gennemført uddannelsen. I slutningen af 2006 begyndte SikkerhedsBranchen imidlertid at markedsføre en uddannelse med samme navn. Denne anvendelse er der nu, med fogedrettens afgørelse, sat en stopper for.

“Vi har tidligere tilbudt SikkerhedsBranchen et samarbejde omkring uddannelsen, og denne mulighed ønsker vi fortsat gerne at drøfte med brancheorganisationen. Samtid er det vores plan at løfte uddannelsen op på europæisk niveau og få den anerkendt som CFPA-diplomuddannelse. Det er et arbejde, vi nu er i fuld gang med, og vi forventer, at CFPA-Europe, som er den europæiske organisation for uafhængige brand- og sikringsorganisationer, vil anerkende uddannelsen i første halvår 2007”, siger Peter Johansen.

Ifølge kendelsen fra fogedretten forbydes det SikkerhedsBranchen at gøre erhvervsmæssig brug af betegnelserne Eksamineret Sikringsleder og Eksamineret Sikringsleder SikkerhedsBranchens Officielle Sikkerhedsuddannelse. Det forbydes endvidere SikkerhedsBranchen offentligt at udtale, at Sikkerhedsbranchen har ejerskab til uddannelsen benævnt Eksamineret Sikringsleder. Endelig skal SikkerhedsBranchen fjerne enhver brug af betegnelsen Eksamineret Sikringsleder fra organisationens hjemmeside.

Annonce