Omfattende ændringer af Nordsjællands beredskab er på vej

Det operative beredskab i Nordsjælland vil blive væsentligt ændret i den kommende tid. I den plan for risikobaseret dimensionering, som det nye Frederiksborg Brand og Redning har udarbejdet, lægges der således op til, at det både skal ske lukninger af stationer og reduceres meget kraftigt i materiellet. Og så skal hele det operative beredskab i udbud.

Frederiksborg Brand og Redning er det kommende fælles beredskab for Halsnæs, Gribskov, Frederikssund, Hillerød, Furesø og Egedal kommuner. Og som landets øvrige beredskaber skal Frederiksborg Brand og Redning også finde massive besparelser – nærmere bestemt arbejdes der med, at budgettet skal reduceres med 7,4 mio. kr., fordelt på 3,8 mio. kr. på det operative beredskab og 3,6 mio. kr. på administration.

I et nyt oplæg til risikobaseret dimensionering, som i den kommende tid skal behandles politisk i kommunerne, lægges der op til lukning af en brandstation, delvis lukning af en anden, kraftig reduktion i vognparken, ændringer af vagtstyrkerne samt færre indsatsledervagter. Det vil føre til en reduktion af beredskabets serviceniveau.

Længere ventetid på brandvæsenet

I dag er servicemålet, at 85 pct. af udrykningerne er fremme indenfor 10 minutter i de områder, der er defineret som højrisikoområder. Det er først og fremmest byområderne. Fremover sænkes det servicemål til 75 pct. I mellemrisikoområderne sænkes servicemålet fra 60 pct. indenfor 10 minutter til 55 pct. samt fra 95 pct. indenfor 15 minutter til 90 pct. For færdselsuheld med fastklemte sænkes servicemålet fra 75 pct. indenfor 10 minutter til 70 pct.

På det operative beredskab rammes stort set alle stationer af reduktioner:

 • Station Stenløse: Autosprøjten som 2. udrykningsenhed med fire brandfolk nedlægges. HSE nedlægges.
 • Station Frederikssund: Vandtankvognen nedlægges og HSE tilgår.
 • Station Frederiksværk: Flyttes til ny lokation, og bådberedskabet og køretøj nedlægges.
 • Station Hundested: Vandtankvognen og slangetenderen nedlægges. Tilbage er alene en autosprøjte.
 • Station Jægerspris: Uændret.
 • Station Farum: Vandtankvognen, redningsvognen, miljøtraileren og tanksprøjten nedlægges.
 • Station Gilleleje: Vandtankvogn nedlægges, bådberedskabet opgraderes, og vagtholdet ændres fra otte til seks brandfolk.
 • Station Helsinge: Slangetenderen nedlægges, og vagtholdet ændres fra otte til seks brandfolk.
 • Station Hillerød: Tanksprøjten som 2. udrykningsenhed nedlægges, bådberedskabet flyttes til Gilleleje, vandtankvogn nedlægges, og vagtholdet ændres fra 14 til otte brandfolk.
 • Station Skibby: Vandtankvognen og slangetenderen nedlægges.
 • Station Ballerup (i nabokommune): Samarbejdet fortsætter.
 • Station Slangerup: Nedlægges.

For beredskabet som helhed indebærer det blandt andet, at antallet af autosprøjter reduceres fra otte til syv, tanksprøjterne reduceres fra seks til fem, tankvognene reduceres fra 13 til seks, slangetendere reduceres fra fire til én og alle påhængssprøjter nedlægges.

Samtidig vil beredskabet reducere antallet af indsatsledervagter, således at der fremover kun er en sydlig og en nordlig vagt, hvor der i alt skal indgå 12 indsatsledere i vagtordningen. I dag er der fire indsatsledervagter.

Skibby og Kirke Hyllinge kan blive lagt sammen

I en senere fase kan yderligere ændringer af det operative beredskab blive aktuel. Frederiksborg Brand og Redning ønsker således at forhandle med Vestsjællands Brandvæsen om en sammenlægning af brandstationen i Skibby med nabostationen i Kirke Hyllinge. Det ventes at kunne give en besparelse på 500.000 kr. om året. Desuden vil man forhandle om en ændring af den nuværende aftale med Ballerup Brandvæsen, der dækker en del af Frederiksborg Brand og Rednings slukningsområde. Målet er her at opnå en besparelse på 1 mio. kr. om året.

Også den ejerstrategi, som er udarbejdet for Frederiksborg Brand og Redning, kan føre til ændringer. Heraf fremgår det nemlig, at ejerkommunerne ønsker et tæt samarbejde med Nordsjællands Brandvæsen, der dækker den østlige del af Nordsjælland. Samarbejdet kan omfatte en mulig fælles vagtcentral, og der skal afsøges muligheder for nedlæggelse af stationer i grænseområderne mellem de to naboberedskaber. På længere sigt vil det være en mulighed, at de to beredskaber i Nordsjælland videreudvikler samarbejdet til et punkt, hvor de to selskaber kan sammenlægges til ét.

Beredskabet skal i udbud

De seks kommuner har også i ejerstrategien fastsat, at Frederiksborg Brand og Redning samlede operative beredskab skal konkurrenceudsættes ved udløb af de nuværende fire kontrakter med Falck. Kontrakterne søges i første omgang forlænget til samlet udløb ultimo 2017.

Konkurrenceudsættelsen skal foretages således, at der også gives kontrolbud på opgaven, og udbudsformen skal tilstræbe at der opnås den optimale konkurrencesituation. ”Det er ligeledes vigtigt for de seks ejerkommuner at der sikres en eventuel virksomhedsoverdragelse af egne medarbejdere, samt at en eventuel kommende leverandør forpligtiges til at leve op til gode standarder for medarbejderbeskyttelse mv.”, fremgår det af strategien.

Annonce