Afviser at tillade udrykningskørsel i forbindelse med øvelser

I dag giver færdselsloven ikke mulighed for, at landets brandvæsener kan træne udrykningskørsel i forbindelse med øvelser. Og sådan skal det også være fremover, mener Justitsministeriet, som frygter, at det vil gå ud over andre trafikanters respekt for udrykningskørsel, hvis der sker en lempelse af reglerne.

Det er den tragiske dødsulykke på Djursland – der i sidste måned kostede en brandmand livet – som har givet ny opmærksomhed omkring reglerne for udrykningskørsel, herunder om brandfolks uddannelse og træning i udrykningskørsel.

Udrykningskørsel er i dag reguleret i færdselsloven og den særlige udrykningsbekendtgørelse. Ifølge udrykningsbekendtgørelsen må udrykningskørsel kun foretages, når det skønnes nødvendigt af hensyn til politimæssige opgaver, personredning, brand, forureningsuheld, færdselsuheld eller afværgelse af omfattende skade i øvrigt. Det indebærer, at brandvæsenerne ikke må køre udrykningskørsel i forbindelse med øvelser og træning i øvrigt. Dermed kan rutinering af uerfarne chauffører i udrykningskørsel i forbindelse med uddannelses- eller øvelsesvirksomhed kun ske på en lukket bane eller vej, der ikke er omfattet af færdselsloven.

Efter dødsulykken på Djursland har spørgsmålet om udrykningskørsel under øvelser været rejst over for Justitsministeriet, som imidlertid afviser at ændre reglerne, så der bliver bedre mulighed for at rutinere brandvæsenernes chauffører.

”Det er Justitsministeriets opfattelse, at der ikke er hjemmel i udrykningsbekendtgørelsen til, at personel i redningsberedskabet kan foretage udrykningskørsel i forbindelse med øvelseskørsel. Det er Justitsministeriets opfattelse, at der af færdselssikkerhedsmæssige grunde samt af hensyn til, at andre trafikanter bevarer respekten for formålet med udrykningskørsel og i den forbindelse udviser den fornødne agtpågivenhed, når de møder et udrykningskøretøj, bør udvises stor tilbageholdenhed med at udvide muligheden for at foretage udrykningskørsel inden for færdselslovens anvendelsesområde”, lyder det i en udtalelse fra Justitsministeriet.

Annonce