Alarmcentral kan ikke alarmere redningsbåd

Arkivfoto

Politiets nye alarmcentral i Hillerød kan ikke alarmere den redningsbåd, som skal rykke ud ved drukneulykker og andre akutte ulykker til vands i Hørsholm Kommune. Alarmeringsproblemerne skyldes, at Hørsholm Kommune har valgt at indgå aftale med nabokommunen Søllerød om, at Søllerød Brandvæsens redningsbåd også skal dække Hørsholm Kommune. Den type aftaler kan alarmcentralens edb-system imidlertid ikke håndtere.

Når alarmcentralen modtager et 112-opkald har operatøren i dag kun to muligheder for at videresende alarmen: Den kan enten sendes til det brandvæsen, som dækker den pågældende adresse, eller til den ambulancetjeneste, som dækker adressen. I Hørsholm Kommune er Falck imidlertid både brandvæsen og ambulancetjeneste, så når alarmcentralen modtager en alarm, hvor der er behov for at sende en redningsbåd, har centralen kun mulighed for at sende alarmen til Falck – selv om redningsbåden altså befinder sig hos Søllerød Brandvæsen.

112-alarmer fra Hørsholm Kommune er tidligere gået til politiet i Helsingør, og her har der ikke været problemer med at alarmere redningsbåden i Søllerød. I år oprettede Rigspolitiet imidlertid en ny alarmcentral, som er placeret på politigården i Hillerød og dækker hele Frederiksborg Amt. Alarmcentral har afløst de tidligere alarmcentraler hos politiet i Helsingør, Hillerød og Frederikssund. Og den nye alarmcentrals edb-system giver kun mulighed for at skelne mellem, om alarmer skal sendes til brandvæsen eller ambulancetjeneste – og det er ikke muligt at alarmere forskellige aktører, afhængig af årsagen og behovet, til en bestemt adresse.

Ifølge BeredskabsInfos oplysninger har Hørsholm Kommune drøftet problemerne med Rigspolitiets 112-Sekretariat, der ikke umiddelbart ser nogen løsning på problemet. Efterfølgende har der været møder med politiinspektør Leo Lerke fra Helsingør Politi, der har erkendt, at det er uacceptabelt, at alarmcentralen ikke kan alarmere forskellige aktører afhængigt af årsag og behov – og dermed ikke kan matche beredskabslovgivningens krav til kommunerne.

Mens man søger at finde en løsning på alarmeringsproblemerne har Hørsholm Kommune i samarbejde med Helsingør Politi etableret en nødprocedure for alarmeringer, der indebærer at alarmer fra alarmcentralen i Hillerød sendes til Helsingør Politi, der så foretager alarmering af såvel vagthavende indsatsleder som bådberedskabet fra Søllerød Brandvæsen. Det indebærer, at alarmerne skal gennem et ekstra led, som forsinker alarmeringsproceduren. Brandalarmer sendes af alarmcentralen i Hillerød stadig til Falcks vagtcentral i Smørum, som derefter alarmerer brandfolkene i Hørsholm. Helsingør Politi vil endvidere arbejde på at få Rigspolitiets 112-Sekretariat til at etablere en midlertidig alarmeringsprocedure på alarmcentralen i Hillerød, ligesom man vil forsøge at få lavet en ændring af 112-systemet, således at der kan alarmeres afhængig af årsag og behov – så alarmeringerne bedre kan tilpasses den enkelte kommunes alarmerings- og udrykningsinstruks.

Annonce