Beredskabsstyrelsen: Brandvæsener har ansvaret for redningsopgaver i søer og havne

Arkivfoto

Spørgsmålet om, hvem der egentlig har ansvaret, når der udføres redningsopgaver i søer, moser, åer og havne, har gennem længere tid givet anledning til tvivl. Men efter drøftelser mellem forskellige statslige og kommunale myndigheder slår Beredskabsstyrelsen imidlertid fast, at det er brandvæsenerne, som har ansvaret for denne type redningsopgaver – medmindre der er tale om bjergning af druknede personer, for så er det en politiopgave.

Placeringen af ansvaret for redningsopgaver i søer, moser, åer og havne har blandt andet været drøftet drøftet i Beredskabskontaktudvalget og i Skibsfartens og Luftfartens Redningsråd. Og på baggrund af de drøftelser konkluderer Beredskabsstyrelsen nu, at det påhviler kommunerne at varetage redningsopgaver i søer, moser, åer og havne. Det skal ske inden for rammerne af den risikobaserede dimensionering.

Hvis der derimod er tale om bjergning af f.eks. druknede personer, så er det en politiopgave, og derfor vil det være politiet, som skal rekvirere – og betale – det relvante mandskab og materiel. Politiet er også ansvarlig for at varetage den koordinerende ledelse af redningsindsatsen i søer, moser, åer og havne. Redningsopgaver på havet, herunder fjorde mv., varetages fortsat af forsvaret i overensstemmelse med SAR-bestemmelserne.

Beslutningen om ansvarsplaceringen medfører, at retningslinjerne for indsatsledelse snarest vil blive tilrettet.

Annonce