Kendt redningsskib sendt på pension – efter 39 år

Foto: Rasmus Christoffersen

Redningsskibet Esvagt Bravo er efter 39 års tjeneste blevet sendt på pension. Esvagt Bravo tilfører Esbjerg-selskabet ESVAGT, der siden 1981 har specialiseret sig i sikkerhed og support til søs, hvor selskabet servicerer både olie-, gas- og vindindustrien. Esvagt Bravo er især kendt for en redningsaktion i 1985, hvor otte besætningsmedlemmer blev bjærget fra en coaster i havsnød.

Esvagt Bravo var et af de allerførste skibe i ESVAGT’s flåde. Nu er skibet så blevet sendt på pension. Skibet er især kendt for en redningsaktion på en stormfuld november-nat i 1985, hvor Esvagt Bravo bjærgede otte besætningsmedlemmer fra en coaster i havsnød.

Natten til den 6. november 1985 kom den engelske coaster Pauline S i alvorlige problemer i Nordsøen og udsendte et mayday. Det var en nat med stærk storm, 14 meter høje bølger og snebyger, og den svære sø var i gang med at splitte Pauline S ad. Coasterens dæksluger var trykket ind, og vinduerne i styrehuset var knust.

Da Esvagt Bravo modtog nødkaldet, var skibet 20 sømil, hvor det fungerede som standby-fartøj ved Tyra W-platformen. Derfra begav Esvagt Bravo sig mod coasteren. I det hårde vejr tog det tid at nå frem, og det var daggry, da man fik kontakt med coasterens besætning, som var klar til at forlade skibet.

Inden da havde både en dansk og en tysk redningshelikopter opgivet forsøg på at bjærge besætningen, fordi mastens rigning forhindrede adgang. I stedet blev det besluttet at sætte en FRB (Fast Rescue Boats) fra Esvagt Bravo på vandet og hente coasterens otte besætningsmedlemmer. Det skete ad to omgange – og ikke uden udfordringer. Et kvindeligt besætningsmedlem turde ikke springe ned i redningsbåden, men måtte trækkes ned i båden ved benene, og coasterens kaptajn måtte hales op ad vandet, da han forfejlede sit spring ned i FRB’en.

Alle nåede efter blot 25 minutters indsats sikkert ombord på Esvagt Bravo, og de tre besætningsmedlemmer i FRB’en blev efterfølgende hædret af Kronprins Frederiks Fond for ”…udvist mod og snarrådighed”.

Annonce