Antallet af omkomne i brand faldt til næstlaveste niveau

I 2021 omkom 50 personer ved brande i Danmark. Det er det næstlaveste antal, der nogensinde er registreret, og dermed bekræftes den generelle tendens til, at færre omkommer som følge af brand. Mere end halvdelen af dødsbrandene sidste år opstod ved uforsigtighed ved rygning, og ved mindst halvdelen af de brande, hvor personer omkommer, er der ikke installeret en røgalarm.

Sidste år omkom 50 personer i brand. Det er historisk set et relativt lavt antal. Ser man over de seneste fem år (2017-2021), omkom samlet 285 personer som følge af brand. Det viser tal fra Beredskabsstyrelsen.

Tendensen er generelt nedadgående, og antallet af omkomne over de seneste fem år er faldet med samlet 54 personer sammenlignet med perioden 2012-2016, hvor 339 personer mistede livet.

I forhold til typiske karakteristika ved dødsbrande og de personer, der omkommer i brand, skiller mønstrene i årsstatistikken for 2021 sig på de fleste parametre ikke ud. Uforsigtighed ved rygning er fortsat den hyppigste årsag til brande, hvor personer omkommer.

Læs mere i rapporten Dødsbrande i Danmark 2021, der er udarbejdet af Beredskabsstyrelsen som led i et samarbejde med TrygFonden.

Annonce