Køge Kommune får nej til plan om kun én brandstation

Brandstationen i Lellinge i Køge Kommune. Arkivfoto: Jens Johannessen

Køge Kommune skal i gang med at lave en ny dimensioneringsplan for beredskabet, efter at Beredskabsstyrelsen har sagt nej til den dimensioneringsplan, som politikerne vedtog kort før årsskiftet. Det er kommunens ønske om at nedlægge brandstationen i Køge og i stedet samle hele beredskabet i Lellinge, som Beredskabsstyrelsen ikke kan acceptere, fordi udrykningstiden for 2. slukningstog dermed vil blive for lang.

Den nye dimensioneringsplan for beredskabet i Køge Kommune ville indebære en stor omlægning af beredskabet, hvor brandstationen i Køge ville blive nedlagt. Det samlede beredskabs tre slukningstog skulle i stedet placeres på brandstationen i Lellinge, hvor der i dag er et 1-minutsberedskab. På grund af det begrænsede rekrutteringsgrundlag for deltidsbrandfolk i Lellinge-området ville kommunen samtidig øge afgangstiden for 2. slukningstog, der bemandes med deltidsbrandfolk, fra de nuværende 5 til 7 minutter.

Nu har Beredskabsstyrelsen imidlertid sagt nej til planen.

”Byrådet tog afsæt i, at der kun skulle være én brandstation i Køge, nemlig den i Lellinge. Vi har fået melding fra Beredskabsstyrelsen om, at de ikke kan godkende planen, fordi responstiden bliver for lang på andet slukningstog. Vi må sige, det er en ommer det her”, siger forvaltningschef i Køge Kommune, Mogens Pejtersen, til Dagbladet Køge.

Nu vil Køge Kommune derfor være nødt til at udarbejde en ny dimensioneringsplan, og hvis 2. slukningstog fortsat skal bemandes med deltidsbrandfolk, vil kommunen skulle opretholde en station i Køge by.

Mogens Pejtersen forventer, at en ny dimensioneringsplan kan være på plads inden sommerferien. Forsinkelsen indebærer imidlertid, at Køge Kommune ikke som ventet kan sende brandslukningsopgaven i et fornyet udbud inden den nuværende kontrakt med Falck udløber, og derfor vil kommunen nu udnytte en option i kontrakten, som giver mulighed for en forlængelse på op til to år. Falck får årligt ca. 14 mio. kr. for driften af Køges beredskab.

Annonce