Arbejdstilsynet har haft 94 tilsynsreaktioner overfor beredskabet siden 2017

En ny opgørelse fra Arbejdstilsynet viser, at tilsynet i perioden fra 2017 til 2021 har haft 94 tilsynsreaktioner overfor de danske brandvæsener og ambulancetjenester. Antallet af reaktioner har ikke været stigende de seneste år, og i 2021 lå antallet af reaktioner væsentligt lavere end i årene før.

Det er Beskæftigelsesministeriet, som har lavet opgørelsen over reaktioner fra Arbejdstilsynets tilsyn, og det er sket på baggrund af et ønske fra Folketingets Beskæftigelsesudvalg.

Udvalgets fokus har været på ambulancereddernes arbejdsmiljø, men Arbejdstilsynet har oplyst, at i tilsynets databaser er ambulancereddere kategoriseret under den overordnede branche ”Brandvæsen”. Det betyder, at reaktioner fra tilsyn med ambulancetjenesterne ikke kan udtrækkes isoleret, men omfatter både brandvæsener og ambulancetjenester.

Arbejdstilsynets opgørelse viser, at der inden for branchen ”Brandvæsen” i perioden 2017-2021 er givet 94 tilsynsreaktioner om fysisk eller psykisk arbejdsmiljø.

Det fordeler sig med 87 reaktioner på fysisk arbejdsmiljø og syv på psykisk arbejdsmiljø. Der var 26 reaktioner i 2017, 17 i 2018, 21 i både 2019 og 2020 samt otte i 2021.

Opgørelsen viser, at med hensyn til det fysiske arbejdsmiljø primært er givet reaktioner inden for ulykker, muskel- og skeletbesvær samt kemi/støv/biologi (ca. 80 af reaktionerne). Inden for det psykiske arbejdsmiljø omhandler reaktionerne bl.a. stor arbejdsmængde og tidspres samt mobning/krænkende handlinger.

Annonce