Arbejdstilsynet underkender døgnvagtsaftale i Beredskabsstyrelsen

Arbejdstilsynet har underkendt en aftale om hviletid i Beredskabsstyrelsen, og som konsekvens må styrelsens fastansatte medarbejdere nu overgå til 2-delt vagt i stedet for døgnvagt. Beredskabsstyrelsen og de to personelorganisationer vil dog forhandle videre om en aftale, der kan godkendes af Arbejdstilsynet.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse indgik i september en aftale med personelorganisationerne HOD og CS om honorering af døgnvagter i Beredskabsstyrelsens beredskabscentre, ligesom der blev indgået en aftale om nedsættelse af hviletid under vagter.

Efter de nye aftaler skulle en døgnvagt medgå i arbejdstidsberegningen med 22 timer, hvoraf 16 timer var tjeneste, mens otte timer var hvile/rådighedstjeneste, der skulle beregnes som seks tjenestetimer. Desuden blev der indgået aftale om, i hvilke situationer den daglige hvileperiode kunne nedsættes til otte timer flere gange om ugen eller flere på hinanden følgende døgn.

Aftalen om nedsættelse af hviletid under vagter blev efterfølgende sendt til Arbejdstilsynet til godkendelse, men allerede fra 1. september 2015 overgik Beredskabsstyrelsen til at anvende de nye aftaler.

Ifølge HOD har Arbejdstilsynet imidlertid afvist at godkende hviletidsaftalen. Samtidig har Arbejdstilsynet fastslået, at aftalen ikke må træde i kraft, før den er godkendt af tilsynet.

På et møde mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Beredskabsstyrelsen, HOD og CS har Forsvarsministeriets Personalestyrelse meddelt, at aftalen som følge af den manglende godkendelse opsiges til bortfald. Derfor overgår Beredskabsstyrelsen indtil videre til 2-delte vagter i stedet for døgnvagter.

”Der er fortsat enighed mellem parterne om, at der skal forhandles om en døgnvagtsløsning. Forhandlingerne vil blive genoptaget snarest”, oplyser HOD.

Annonce