Beredskab beder om op til 19 mio. kr. ekstra fra ejerkommunerne

Hvis planen for risikobaseret dimensionering fra 2021 skal gennemføres som planlagt, samtidig med at andre udskudte aktiviteter iværksættes, så skal ejerkommunerne bag Hovedstadens Beredskab tilføre det fælleskommunale beredskab ekstra 19,1 mio. kr. i 2023. Beredskabets bestyrelse skal tage stilling til spørgsmålet i næste uge.

Hovedstadens Beredskab mangler stadig at gennemføre en række projekter, der er knyttet til planen for risikobaseret dimensionering fra 2021. Det drejer sig om disse projekter:

  • Samfundsudvikling og kompleksitet (multi-kanal understøttelse af 112, automatisk disponering, optimering af lagerstyringen, dynamisk ressourceallokering, operativ træning, kompetenceudvikling og objektplaner), pris 4,3 mio. kr.
  • Kriseparathed (R&U digital platform, e-læring evakuering og indkvartering), pris 1,6 mio. kr.
  • Arbejdsmiljø (basisuddannelse, vedligehold af stationer, mandskabsstyringssystem, ledelsesudvikling, drone- og robotteknologi og intranet), pris 5,9 mio. kr.
  • Bæredygtighed (bæredygtighedsindsats og energioptimering), pris 1,8 mio. kr.

Herudover mangler Hovedstadens Beredskab 3,5 mio. kr. i 2023 for at kunne gennemføre et samlokaliseringsprojekt samt udskudte øvelses- og uddannelsesaktiviteter vedrørende primært Specialtjenesten. Og så mangler der penge til at afvikle en ny kassekredit, som der bliver trukket på i år, og genetablere reserver på egenkapitalen.

I alt er Hovedstadens Beredskab nået frem til, at der mangler 19,1 mio. kr. på budgettet for 2023, som beredskabet ønsker at få fra ejerkommunerne i form af et ekstra driftsbidrag. Som alternativ foreslår beredskabet et ekstra bidrag på 10 mio. kr., som dog vil gøre, at flere projekter må udskydes fra 2023 til 2024. Endelig kan bestyrelse vælge, at beredskabet slet ikke skal tilføres flere penge.

Bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab skal i næste uge tage stilling til, hvilken af de tre modeller, som de vil anbefale overfor ejerkommunerne.

Annonce