Borgmester efter stormflod: Ros til beredskabet – ris til regeringen

Arkivfoto: Hovedstadens Beredskab

Stormfloden i sidste uge viste, at dannelsen af Hovedstadens Beredskab har givet god mening. Men den viste også, at beredskabet er sårbart på grund af de store besparelser, som KL og regeringen har aftalt. Det siger formanden for Hovedstadens Beredskabs bestyrelse, borgmester Helle Adelborg, som opfordrer regeringen til at vedkende sig sit ansvar og tilbagerulle besparelserne.

I Hovedstadens Beredskabs område ramte stormfloden især Hvidovre og Dragør kommuner. Og bestyrelsen for det fælleskommunale beredskab har kun stor ros til overs for beredskabets håndtering af stormfloden i hovedstadsområdet. Det skyldtes ikke mindst den kæmpe indsats som Hovedstadens Beredskab i tæt samarbejde med kommunernes tekniske forvaltninger stod for.

”Indsatsen viser, at de politiske ambitioner, som vi otte ejerkommuner havde med at danne Hovedstadens Beredskab for et år siden, giver rigtig god mening. Ved at danne Danmarks største kommunale beredskab har vi skabt de bedst mulige forudsætninger for at løse de hændelser, der kan ramme hovedstadsområdet”, siger bestyrelsesformand og borgmester i Hvidovre, Helle Adelborg.

Beredskab var presset til det yderste

På trods af denne robusthed viser stormfloden imidlertid, at beredskabets materiel i situationen var presset til det yderste, fortæller Helle Adelborg. Der var således ikke flere dæmninger eller water tubes at opdrive nationalt eller hos beredskabets samarbejdsparter i Sverige. En yderligere forværring af situationen kunne derfor have haft store konsekvenser for borgerne i hovedstadsområdet.

”En så stor indsats, som den beredskaberne netop har været igennem, stiller naturligvis spørgsmål ved, om besparelserne på de kommunale beredskaber giver mening. Alene de omkostninger, der er ved genopretning og nye investeringer i materiel, forventes at blive meget store. Samtidig er det klart, at i takt med at vandet fremover stiger i vores farvande, vil en 100-års-hændelse kunne ske langt hyppigere. Det risikerer at sætte ekstra pres på beredskabet i de kommende år”, siger Helle Adelborg.

”Derfor er der behov for, at staten og KL tager en fornyet drøftelse om tilbagerulningen af de økonomiske besparelser på det kommunale beredskab. Regeringen må vedkende sig sit ansvar – også for det kommunale beredskab”, siger bestyrelsesformanden.

Annonce