Hovedstadens Beredskab vil nedlægge brandstation

Google Maps

Fra årsskiftet blev Hovedstadens Beredskab en realitet, men om få måneder har beredskabet formentlig en brandstation færre. En stor del af de krævede besparelser foreslås nemlig realiseres ved, at Dæmningens brandstation i Valby nedlægges som brandstation, hvorefter nabostationerne skal overtage opgaverne. Det var oprindeligt foreslået at nedlægge Fælledvejens brandstation.

I konsulentfirmaet Deloittes rapport om den fremtidige beredskabsstruktur pegede konsulenterne på, at Fælledvejens brandstation på Nørrebro i København kunne nedlægges. Den anbefaling vil Hovedstadens Beredskab dog ikke følge på nuværende tidspunkt, da konsekvenserne først skal analyseres grundigere.

I stedet vil det fælleskommunale beredskab nedlægge Dæmningens brandstation, der ligger tæt på Vestegnens Brandvæsens hidtidige station i Hvidovre – en station, som nu indgår i Hovedstadens Beredskab.

Fald i antallet af udrykninger

De seneste år er antallet af udrykninger fra Dæmningens brandstation faldet, og i 2014 var der 370 udrykninger, som fordelte sig med 222 udrykninger i stationens eget distrikt og 148 assistancer til nabostationer. Det gør Dæmningen til den station i Hovedstadens Beredskab, som har næstfærrest udrykninger – kun Dragør har færre.

På grund af den korte afstand til nabostationerne er det først og fremmest Dæmningens lokalområde, som vil opleve en serviceforringelse, hvis stationen nedlægges. Her vil responstiden således stige med 4-5 minutter, så den når op på 6-7 minutter. ”Det vurderes, at den ændrede responstid fortsat vil ligge indenfor den acceptable ramme”, lyder det fra Hovedstadens Beredskab.

Flere udrykninger på Frederiksberg

Nedlæggelsen vil betyde ekstra udrykninger fra en række af de storkøbenhavnske brandstationer. Flest får Frederiksberg med 139 ekstra udrykninger, mens Vesterbro får 80 ekstra og Hvidovre får 74. I de situationer, hvor Dæmningen hidtil har assisteret andre stationer, er vurderingen, at responstiden stiger med 2-3 minutter på grund af længere køretid. Endvidere vil der samlet set ske en større belastning af beredskabet, fordi færre stationer skal dække det samme antal udrykninger med færre brandfolk og mindre materiel.

Dæmningens nuværende materiel vil blive anvendt på andre stationer. Autosprøjten, der er af ældre dato, er i forvejen moden til udskiftning, men vil formentlig i en overgangsperiode blive anvendt som reserve. Stationens stige er derimod helt ny, og den vil blive flyttet til en anden station. Også den fleksible enhed får ny base, formentlig på Frederiksberg, således at denne station får samme køretøjskoncept som Københavns Brandvæsens hidtidige stationer. Endelig er Københavns Brandvæsens pionerkranvogn placeret på Dæmningen, og den er på grund af sin størrelse vanskeligere at placere, da der kun er plads på Tomsgården, Hvidovre eller Christianshavn brandstationer.

Vil ikke reducere bemanding

Udover lukningen af Dæmningen har Hovedstadens Beredskab også overvejet at hente en besparelse ved at reducere bemandingen på de brandstationer, hvor der i dag er otte brandfolk på vagt. Det drejer sig om Frederiksberg, Fælledvejen, Vesterbro, Tomsgården, Christianshavn og Hovedbrandstationen, men her er vurderingen, at en reduktion med to brandfolk vil få så store konsekvenser for det operative serviceniveau, at det skal analyseres nærmere.

Lukningen af Dæmningens brandstation vil forudsætte en ændring af den risikobaserede dimensionering. Den ændring skal i den kommende tid behandles politisk.

Annonce