Beredskab har nået næsten alle brandsyn – trods corona

Arkivfoto: Hovedstadens Beredskab

Trods corona-pandemien er Hovedstadens Beredskab næsten nået i mål med de brandsyn, som skal gennemføres i år. Beredskabet havde planlagt 3.088 brandsyn hos blandt andet skoler, plejehjem, hoteller, diskoteker, produktionsvirksomheder og brandfarlige oplag. Status er, at omkring 97 pct. af brandsynene er gennemført. Det er sket med fokus på nye ting som f.eks. brandfaren ved håndsprit.

Generelt har corona-situationen givet udfordringer med at få gennemført brandsynene i hovedstaden. Det fortæller Cecilie Lillelund, der er forebyggelseschef i Hovedstadens Beredskab.

”Vi skal gennemføre brandsynene i driftstiden. Det betyder, at er f.eks. et diskotek lukket og uden gæster, så giver det ikke mening at gennemføre brandsynet. Andre steder, f.eks. på plejehjem, har risikoen for at sprede smitte til særlig sårbare borgere været stor”, siger Cecilie Lillelund.

”Vores medarbejdere, der går brandsyn, har gjort en stor indsats for at få gennemført så mange brandsyn som muligt. Mange brandsyn har været flyttet, og der er udvist stor gensidig fleksibilitet. Lige nu har vi gennemført 97 pct. af vores brandsyn i år, så vi er rigtig tæt på at være i mål”, fortæller Cecilie Lillelund – og tilføjer:

”Alle har ydet en ekstra indsats, så vi kom så tæt på mål som muligt. Men desværre er der en lille gruppe brandsyn, som vi ikke gennemfører i år, men må udskyde til først i det nye år”.

God dialog om hensyn til brandsikkerhed og sundhed

Corona-situationen har også sat sit præg på de fund, der er gjort ved brandsynene. Håndsprit har således været et stort emne ved brandsynene i år. Der har ifølge Hovedstadens Beredskab været god dialog omkring placering af dispensere og lagre, så både sundheden og brandsikkerheden blev tilgodeset.

Andre steder har man sat kiler i dørene, så man undgik berøring, når man skulle passere. Men corona-situationen og hensynet til at mindske smittespredning har ikke sat regler om brandsikkerhed ud af kraft. ”Vores medarbejdere har haft mange gode dialoger og sikret, at man nåede frem til en fælles forståelse, så brandsikkerheden fortsat var på plads”, fortæller Cecilie Lillelund.

Annonce