Østsjællands Beredskab er klar med sparekatalog

Østsjællands Beredskab har i sit budget forudsat, at der kan opnås en besparelse på 5 mio. kr. på beredskabets brandslukningskontrakter med Falck. Om besparelsen i praksis kan opnås, ved beredskabet dog ikke, og derfor er man nu klar med et alternativ i form af et sparekatalog. Besparelserne kan blandt andet findes ved at flytte brandstationer til billigere bygninger.

Den årlige besparelse på 5 mio. kr. på brandslukningskontrakerne med Falck er en forudsætning for, at Østsjællands Beredskab kan hænge sammen. Men beredskabet ved endnu ikke, om Falck kan og vil levere det ønskede beredskab til en væsentligt lavere pris end hidtil.

Derfor er der nu udarbejdet et sparekatalog, som indeholder forslag, der kan kompensere for manglende besparelser på Falck-kontrakterne.

En mulighed er ifølge sparekataloget, at man henter besparelserne ved at reducere serviceniveauet for det operative beredskab. Det vil – afhængigt af, hvor dybt der skæres – kunne give 1-5 mio. kr. i besparelser. Derimod afviser beredskabet et forslag om at reducere i ledelsen, da ”en yderligere reduktion i ledelse vil påvirke beredskabets robusthed væsentligt. (…) I forbindelse med større eller længerevarende hændelser på tværs af flere kommuner vil ledelsesmæssig deltagelse i krisestab og obligatorisk kommandocentral ikke kunne opretholdes med færre ressourcer.”

Derimod peger beredskabet på, at der kan spares 1,5 mio. kr. ved at optimere den samlede bygningsmasse i form af ”køb af stationer i stedet for leje, flytning af stationer til billigere lokaler samt bedre udnyttelse af m2”. Yderligere 0,1 mio. kr. kan spares på rengøring og vedligeholdelse af bygninger, mens der kan spare 0,4 mio. kr. ved at reducere den forebyggende indsats. En reduktion af administrationen samt opsigelse af aftaler om administrativ support med ejerkommunerne kan spare yderligere 0,9 mio. kr.

Mulighed for øgede indtægter

Økonomien vil også kunne styrkes, hvis indtægterne øges. Her peger Østsjællands Beredskab på, at indtægterne kan øges med 0,6 mio. kr., hvis ca. 90 ABA-anlæg i kommunale bygninger faktureres samme overvågningsafgift som de private ABA-anlæg, det vil sige ca. 7.000 kr. om året. Yderligere indtægtsdækkede opgaver som alarmovervågning, vagtordning og sikringsopgaver for kommunerne kan give et overskud på 1 mio. kr. til beredskabet.

Kataloget indeholder også et forslag til styrkelse af beredskabet. Baggrunden er, at trusselsbilledet i Danmark er i forandring, og ved en række af de hændelser, der forudses at kunne ske, indgår det kommunale beredskab i den planlagte indsats. Østsjællands Beredskab er imidlertid med det nuværende uddannelsesprogram og med det nuværende materiel ikke klædt på til den særlige indsats, der kræves ved flere typer af terrorhændelser. Der indgår derfor i kataloget tre alternative forslag om at ruste Østsjællands Beredskab til at kunne indgå kvalificeret i den beredskabsmæssige indsats mod de forskellige typer af terror, som Beredskabsstyrelsen oplister i deres kortlægning af det nationale risikobillede.

Det mest vidtgående forslag, som vil koste 1,8 mio. kr. i 2018 og derefter 0,5 mio. kr. om året, vil indebære opkvalificering af mandskab på alle stationer, inkl. en andel af de frivillige, svarende til 180 personer. Mandskabet vil derefter kunne indgå kvalificeret i indsats mod de forskellige typer af terror.  Opkvalificering består af to uddannelsesdage i 2018 og efterfølgende en uddannelsesdag hvert fjerde år.

Annonce