Beredskab sender regning på 3 mio. kr. for indsats efter storm

Stormen Urd, der ramte Danmark i slutningen af december 2016, gik særlig hårdt ud over Roskilde Kommune, efter at vandstanden i Roskilde Fjord steg kraftigt og medførte risiko for massive oversvømmelser. Stormen nødvendiggjorde en stor indsats fra Østsjællands Beredskab, men den indsats lå ud over, hvad der indgår i Roskilde Kommunes faste aftale med det fælleskommunale beredskab. Så nu har kommunen fået en regning på 3 mio. kr.

Urd ramte Danmark den 26. december 2016, og i Roskilde blev det fælleskommunale Østsjællands Beredskab indsat for at kæmpe mod oversvømmelser. Men den store indsats var ikke omfattet af den almindelige aftale, som Roskilde Kommune har med Østsjællands Beredskab, og derfor har beredskabet nu sendt en regning på 2,95 mio. kr. til Roskilde Kommune.

For Roskilde Kommune er der tale om en uventet ekstraregning, som ikke kan rummes indenfor kommunens budget for beredskabet. I stedet vil man finansiere Urd-indsatsen ved at trække på kassebeholdningen.

Den direkte betaling til Østsjællands Beredskab er dog ikke eneste udgiftspost for Roskilde Kommune. I forbindelse med beredskabets indsats er der nemlig sket en række skader på private haver, hegn og lignende. Kommunens materielgård har besigtiget skaderne, som man derefter er gået i gang med at udbedre. Det skønnes, at denne udbedring vil komme til at koste ca. 0,6 mio. kr., hvilket bringer den samlede Urd-regning op på 3,6 mio. kr.

Annonce