København bliver vagtcentral for Beredskab Øst

Arkivfoto: Hovedstadens Beredskab

Københavns Brandvæsens alarm- og vagtcentral får fra årsskiftet udvidet sit dækningsområde betydeligt. En ny samarbejdsaftale betyder, at alarm- og vagtcentralen fremover også skal dække de fem kommuner, som er gået sammen i Beredskab Øst. I forvejen er der indgået aftale om, at den københavnske central skal dække Østsjællands Beredskab.

Beredskab Øst bliver en realitet den 1. januar 2016, hvor kommunerne Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk etablerer et fælles beredskab. Samtidig etablerer kommunerne København, Frederiksberg, Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Rødovre og Dragør det nye Hovedstadens Beredskab.

En netop indgået samarbejdsaftale betyder, at Beredskab Øst placerer deres vagtcentralsopgaver hos Københavns Brandvæsens alarm- og vagtcentral, som fra årsskiftet bliver en del af Hovedstadens Beredskab. Dermed indgår Beredskab Øst i en yderligere styrkelse af alarm- og vagtcentralen i hovedstadsområdet og på Østsjælland, hvor disponeringen af ressourcer i beredskabet og overvågningen af automatiske brandalarmeringsanlæg vil foregå fra én alarm- og vagtcentral. Aftalen er indtil videre gældende i fire år.

Mere effektiv hjælp til borgerne

”Vi styrker det i forvejen gode samarbejde, som vi har imellem beredskaberne i hovedstadsområdet, til gavn for borgernes tryghed. Nu får vi mulighed for at disponere og koordinere beredskabets ressourcer ét sted fra og kan dermed også mere målrettet og effektivt yde vores hjælp til borgerne, når vi bliver alarmeret”, siger områdeleder Stig Nordmark fra Københavns Brandvæsen.

”Med aftalen læner vi os op af anbefalingerne fra redningsberedskabets strukturudvalg, hvor blandt andet samling af vagtcentralfunktioner i få fællesskaber blev fremhævet som mulige besparelsespotentialer. Jeg er glad for, at vi har indgået en samarbejdsaftale med Hovedstadens Beredskab om netop dette område, som vi igennem årtier har gode erfaringer med i hovedstadsområdet”, fortæller beredskabschef Rasmus Storgaard fra Beredskab Øst.

Tidligere på året blev der indgået en lignende aftale mellem Københavns Brandvæsen og Østsjællands Beredskab, som dækker Roskilde, Greve, Stevns, Køge, Tåstrup, Ishøj, Solrød, og Vallensbæk kommuner.

Annonce