Beredskabet får nu radiodækning i Københavns Metro

Arkivfoto

Egentlig har staten allerede indgået kontrakt med firmaet Dansk Beredskabskommunikation om, at beredskabet fælles radiosystem – SINE – skal kunne bruges i Københavns Metro. Men nu vil staten og Dansk Beredskabskommunikation indgå en ny kontrakt om, at staten skal betale næsten 25 mio. kr. ekstra for dækningen. Årsagen er, at det har vist sig, at det eksisterende antennesystem i metroen ikke kan håndtere SINE.

SINE blev sat i drift i 2010 og anvendes i dag af politiet, ambulancetjenesten og brandvæsenet, som tilsammen har ca. 20.000 radioterminaler, der er tilsluttet SINE. Der har dog været problemer med dækningen på Storebæltsforbindelsen og i Københavns Metro, men i 2012 blev der indgået en særlig aftale mellem staten og Dansk Beredskabskommunikation om en SINE-løsning på Storebælt.

I statens oprindelige kontrakt med Dansk Beredskabskommunikation om SINE-nettet er der et krav om, at der skal være radiodækning i Københavns Metro. Kontrakten bygger imidlertid på en forudsætning om, at det ville være muligt at etablere SINE-dækning i metroen ved at tilslutte sig til det eksisterende antennesystem. Efter kontraktindgåelsen har det dog vist sig, at det eksisterende antennesystem ikke kan håndtere flere radiosignaler end de, der i dag bruges til selve togdriften. Derfor er det nødvendigt at udskifte og ændre væsentlige dele af antennesystemet, før der kan skabes radiodækning.

Rigspolitiet har derfor forhandlet en ny kontrakt med Dansk Beredskabskommunikation, som vil komme til at koste staten ekstra 24,5 mio. kr. i 2014 og derefter 0,1 mio. kr. årligt fra 2015 til 2020. Merudgiften omfatter et etableringsvederlag for radiodækning i metroen samt et årligt vederlag på 0,1 mio. kr. for drift af den ekstra radiodækning.

Annonce