Ny struktur for skadestedssæt og talegrupper i SINE på vej

Arkivfoto

Beredskaberne kan se frem til en ny og mere effektiv struktur i radionettet SINE, når Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation den 1. januar 2017 ændrer på organiseringen af skadestedssæt og talegrupper. Som konsekvens skal beredskaberne sørge for at have opdateret deres SINE-radioer inden udgangen af året.

Ændringerne i strukturen udspringer af en tværsektoriel arbejdsgruppes vurdering i efteråret 2015. Vurderingen lyder, at den nuværende struktur og antallet af skadestedssæt kun delvist opfylder beredskabernes aktuelle behov, oplyser Center for Beredskabskommunikation (CFB).

”Efter fem år med den nuværende struktur kan vi nu se, hvordan skadestedssæt og talegrupperne egentlig anvendes i praksis”, fortæller Carsten Mau, der er sektionsleder i CFB’s forretningsenhed om baggrunden for de kommende ændringer.

Endnu en årsag til ændringerne er lanceringen af den nye funktion med automatisk tildeling af skadestedssæt. Den automatiske tildeling forventes at træde i kraft i andet kvartal i år, og ud fra bl.a. tilbagemeldinger fra beredskaberne og analyser af antallet af hændelser, forventer CFB, at funktionen vil medføre behov for flere skadestedssæt.

Flere skadestedssæt og nye talegrupper

Ændringerne indebærer bl.a. en udvidelse af antallet af skadestedssæt fra 200 til 232 samt oprettelse af 100 nye talegrupper til assistance.

Baggrunden for idéen med de 100 nye talegrupper er positive erfaringer fra Folkemødet på Bornholm sidste sommer. Her anvendtes en struktur, hvor politieskortekørsel fik tildelt én talegruppe pr. indsats – og dermed ikke beslaglagde et helt skadestedssæt, som det normalt sker. Modellen fra Bornholm bliver i forbindelse med omprogrammeringen af radioer indført i hele landet.

Andre hovedtræk ved den nye struktur er, at der oprettes 26 nye internationale talegrupper, der fremadrettet kan anvendes til kommunikationen i bl.a. Øresundsregionen og ved den dansk-tyske grænse. Talegrupperne skal implementeres i nabolandene, førend de kan tages i brug i Danmark.

Endelig nedlægges talegruppen ”øvrige” i skadestedssæt, da den kun yderst sjældent blev anvendt til den tværgående kommunikation.

Kommunikationsarkitektur påvirkes ikke

Selvom ændringerne kan lyde omfattende, vil overgangen ikke skabe de store udfordringer for beredskaberne.

”Der sker på nuværende tidspunkt ingen ændringer i retningslinjerne for brugen af SINE. De nye SKS og talegrupper tages først i brug, når alle radioer er omprogrammeret senest den 1. januar 2017 og nye retningslinjer er vedtaget i TOAS (Tværgående Operativ Anvendelse af SINE). Den eneste undtagelse er, at talegruppen ’øvrige’ i skadestedssættet ikke længere kan benyttes til beredskabernes tværgående kommunikation”, siger Carsten Mau, der samtidig forsikrer, at beredskaberne vil modtage klare udmeldinger fra CFB, når den nye struktur iværksættes i begyndelsen af næste år.

Den nye struktur kan først tages i brug, når samtlige beredskaber har omprogrammeret deres radioer. Beredskaberne har nu til opgave at opdatere alle SINE-radioer med den nye struktur – og den nyeste software – inden udgangen af 2016. Beredskaberne er selv ansvarlige for dette arbejde.

Annonce