Beredskabschef: Big is powerful

Google Maps
Brandstationen i Frederikssund. Arkivfoto

Stormfloden viste tydeligt, at der er behov for, at det danske beredskab er stærkt og robust. Det siger beredskabschefen for Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab, Kim Lintrup, der derfor anbefaler, at der etableres langt større enheder i det danske beredskab. ”Small is beautiful, big is powerful”, mener beredskabschefen.

Halsnæs og Frederikssund kommuner har siden 2009 haft fælles beredskab, og de to kommuner har derfor allerede erfaring med sammenlægning af beredskaber. ”Vi var hurtigt ude med en sammenlægning af de to kommuners beredskab og har været en form for foregangsmænd for den nuværende udvikling. Vi forsøger at have en proaktiv ledelses-form, så vi er med til at styre, hvordan tingene skal se ud”, siger Kim Lintrup, beredskabschef for Frederikssund-Halsnæs Brand- og Redningsberedskab.

Beredskabschefen har indgivet sin anbefaling til det nye strukturudvalg, som i foråret skal rapportere tilbage til regeringen omkring en ny struktur i forsvaret. Hans anbefaling går på større enheder. ”Jeg har anbefalet kommissionen større organisatoriske enheder, da større beredskaber giver positive muligheder både rent økonomisk, forebyggelsesmæssigt og i forhold til at dygtiggøre os. Specielt i forhold til stormfloden blev det tydeligt, at vi skal være stærke og robuste. Og det bliver vi med større organisatoriske enheder. Small is beautiful, big is powerful”, siger Kim Lintrup.

Lokal forankring er vigtigt

Kim Lintrup har dog i sin anbefaling anført, at det er vigtigt med lokal forankring i de store enheder: ”Jeg synes ikke, at man skal statsliggøre det hele. Ligegyldigt hvor store enheder man kører med, er en lokal forankring vigtig. Der skal være lokale brandstationer og et basisberedskab, for under eksempelvis en storm som Bodil skal det være en med kendskab til lokalområdet, der styrer det, ikke en gut, der sidder langt væk”.

Deloitte har lavet budgetanalyser på beredskabsområdet, og der er i øjeblikket flere modeller i spil til den endelige struktur. Én model kredser om, at hele Region Hovedstaden slår sig sammen, en anden at Nordsjælland skal have fælles beredskab og endelig en model, hvor en håndfuld kommunale beredskaber går sammen. Her er der blandt andet lagt op til, at Furesø, Egedal, Frederikssund-Halsnæs, Allerød og Hillerød skal være én stor organisation.

”Det er svært at definere, hvad den rigtige størrelse er. Men vi vil mægtig gerne samarbejde med andre kommuner og kigger både mod Egedal, Gribskov, Allerød og Hillerød. Vi kan jo nærmest kun kigge én vej heroppe fra, og det er ind i landet. Men det bliver spændende, om vi selv frivilligt kan vælge vores samarbejde eller får udstukket noget”, siger Kim Lintrup.

Kamp om taburetterne

Sammenlægning betyder sandsynligvis også, at en del af landets 93 beredskabschefer bliver afskediget. ”Men et godt dansk beredskab kan ikke gå tabt på grund af, at nogle embedsmænd har klister på ballerne og ikke vil forlade chefstolen”, siger beredskabschefen i Frederikssund-Halsnæs.

Det er planen, at den nye struktur skal spare et trecifret millionbeløb og træde i kraft fra 2015. Den deadline bliver dog sandsynligvis overskredet, mener Kim Lintrup: ”Jeg tror, det bliver svært at lave store organisatoriske enheder fra 2015. Det tog os knap et år at implementere i Halsnæs-Frederikssund, så om et år eller to, så vil det nok være på plads”.

Han er dog ikke i tvivl om, at det nok skal lykkedes. ”Sidst vi lavede den her gymnastik var i 2007 ved kommunesammenlægningerne, og der gik det jo meget godt. Vi fik det til at fungere”, lyder vurderingen fra Kim Lintrup.

Annonce