Beredskabschef fritages for tjeneste og fratræder

Beredskabschefen i Haderslev Kommune, Claus Andersen, fratræder sin stilling. Fratrædelsen sker efter gensidig aftale med Haderslev Kommune, og den gensidige aftale indebærer også, at beredskabschefen er blevet fritaget for tjeneste.

“Vi har haft et mangeårigt samarbejde med Claus Andersen. Efter kommunesammenlægningen har han blandt andet været med til at strikke en ny og vigtig aftale sammen, der har givet vores seks frivillige brandværn ens regler at arbejde under, men vi er også enige om, at vores veje nu må skilles”, siger Rune Larsson, der er direktør for erhvervs- og borgerservice i Haderslev Kommune.

“Vi står nu overfor at skulle forhandle et større aftalekompleks om brandslukning i Haderslev og Vojens, og da Claus Andersen nærmer sig den almindelige pensionsalder, har vi sammen fundet, at det vil være mest hensigtsmæssigt, at en ny beredskabschef får mulighed for at sætte sine fingeraftryk på en sådan aftale”, siger Rune Larsson.

Den gensidige aftale indebærer, at Claus Andersen nu er fritaget for tjeneste. Processen med at ansætte en ny beredskabschef vil snart gå i gang, og indtil der er ansat en ny beredskabschef, vil Claus Andersens sager blive overdraget til stabschef Helge Gellert.

Claus Andersen har været ansat i Haderslev Kommune siden 1. februar 1994 – først i den daværende Vojens Kommune, hvor han udover beredskabschef også var sekretariatschef, og siden kommunesammenlægningen har han været beredskabschef i Haderslev Kommune.

Annonce