Effektivt beredskabssamarbejde ved tragisk drukneulykke

Sidste søndag omkom en 47-årig dykker ved Sønderballe Strand i Genner Bugt, der ligger i Haderslev Kommune. Redningsaktionen blev et eksempel på effektivt beredskabssamarbejde, hvor Søværnet, Marinehjemmeværnet, de lokale beredskaber og redningsdykkere fra Tyskland deltog.

Det kommunale beredskab har alene ansvaret for ”overfladeredning” ved drukneulykker i kommunens søer, moser og vandløb samt havne. Bjærgning af f.eks. druknede er derimod en politimæssig opgave, hvor politiet normalt rekvirerer en entreprenør eller beredskabet. På havet og langs kyststrækninger er det Søværnets Operative Kommando (SOK), som har ansvaret for redningsopgaverne.

I praksis assisterer de forskellige dele af beredskabet imidlertid hinanden, og i Haderslev Kommune rykker beredskabet ud, når alarmcentralen videresender en alarm med standardmeldingen ”Redn.-Drukneulykke HAVET”. Beredskabet afsender i disse tilfælde kommunens redningsbåd, en holdleder og tre mand fra den nærmeste af de otte brandstationer samt vagthavende indsatsleder.

To kommuners beredskaber indsat

Sidste søndag blev dykkeren meldt savnet kl. 12.40. Sammen med tre andre erfarne dykkere fra lokalområdet havde han påbegyndt et dyk omkring klokken 11.15.

Genner Bugt er et grænseområde mellem Haderslev Kommune og Aabenraa Kommune, og derfor rekvirerede indsatslederen fra Haderslev bådassistance fra Aabenraa. Det skete med udgangspunkt i den særlige sønderjyske samarbejdsaftale, som giver mulighed for et frit ressourcetræk på alle enheder, indsatsledere og beredskabschefer imellem de fire sønderjyske kommuner.

Da afsøgningen af Genner Bugt var en relativt stor opgave, bidrog også Marinehjemmeværnet samt en redningshelikopter i eftersøgningen. Desuden rekvirerede indsatslederne dykkerassistance fra Flensborg Brandvæsen (Berufsfeuerwehr Flensburg). Alarmeringen skete via SINE direkte fra redningsberedskabets vagtcentral i Danmark til brandvæsnets vagtcentral i Tyskland, Leitstelle Nord.

Fandt dykker efter 15 minutter

Redningshelikopteren havde efter to timer ikke fundet den druknede, da han efter vurderingen lå for dybt i vandet. Men det lykkedes for de tyske redningsdykkerne at lokalisere dykkeren på mindre end 15 minutter, hvorefter han blev bragt i land. Indsatsen kunne derefter afsluttes kl. 15.30.

Dykkerne blev rekvireret som led i en samarbejdsaftale mellem Aabenraa og Flensborg kommuner fra marts måned 2013. Det var første gang siden aftalen blev underskrevet, at den blev brugt under en skarp indsats. Haderslev Kommune har ikke en tilsvarende aftale med Flensborg om gensidig assistance, men alligevel rykkede de tyske kollegaer straks ud.

Indsatsen har efterfølgende ført til, at borgmestrene i Aabenraa og Haderslev har takket deres kollega i Flensborg, overborgmester Simon Faber, samt beredskabschef Carsten Herzog fra Berufsfeuerwehr Flensburg for den flotte assistance og for bidraget til et godt tværnationalt samarbejde.

Annonce