Odense og Haderslev får fælles vagtcentral

Et nyt samarbejde på tværs af både kommunegrænser og landsdele så onsdag dagens lys, da Haderslevs borgmester Jens Chr. Gjesing (A) og Odenses borgmester Anker Boye (A) mødtes i Odense for at underskrive en samarbejdsaftale mellem de to kommuners beredskaber. Aftalen indebærer, at Haderslev Brand og Redning fra den 1. januar 2014 bliver koblet op på Odense Brandvæsens vagtcentral.

Odenses vagtcentral skal herefter foretage udkald af brandmandskab i Haderslev Kommunes område. Desuden skal vagtcentralen servicere Haderslev Kommunes indsatsledere og holdledere via radio og mobiltelefon, når de udfører beredskabsopgaver i Haderslev Kommune.

”Det er interessant at indgå samarbejder på nye områder med andre kommuner, hvor vi har en formodning om, at vi kan skabe en rationel drift og samtidig sikre borgerne større værdi for pengene”, siger Haderslev-borgmester Jens Chr. Gjesing.

Borgerne kommer ikke umiddelbart til at mærke nogen forskel, hverken i Haderslev eller Odense, men Odenses borgmester Anker Boye mener alligevel, at de to kommuners borgere vil få glæde af samarbejdet: ”Et godt, formaliseret samarbejdet på tværs af kommunegrænserne gavner helt sikkert borgerne på den lange bane. Det er en meget ambitiøs plan, og den gensidige støtte og inspiration, som planen lægger op til, er et skoleeksempel på godt tværkommunalt samarbejde”.

Ud over det konkrete initiativ omkring vagtcentralen indebærer de to kommuners samarbejdsaftale forskellige former for sparring og erfaringsudveksling mellem de to beredskaber inden for både det forebyggende arbejde og brandslukningen.

Aftalen er gældende fra den 1. januar 2014 og til og med 31. december 2018 med mulighed for forlængelse. Haderslev Kommune betaler en forholdsmæssig andel af omkostningerne til drift af vagtcentralen ved Odense Brandvæsen. Odense Brandvæsens vagtcentral er døgnbemandet, og der vil være mindst én vagtassistent på vagt til disponering af alarmopgaverne til Brand og Redning i Haderslev. Vagtcentralen råder over den nyeste teknologi og er sikret mod nedbrud ved eget nødstrømsanlæg og en opkobling til en backupvagtcentral hos Kolding Brandvæsen.

Annonce