Beredskabschef var ikke inhabil i fyringssag

Sønderborg Kommunes nu forhenværende beredskabschef var ikke inhabil, da han var med til at behandle fyringen af sin nærmeste ansatte, en beredskabsinspektør. Det har Vestre Landsret i Viborg fastslået, og landsretten har således stadfæstet en dom fra retten i Sønderborg. Dermed er Sønderborg Kommune også frifundet for et krav om, at et forlig mellem kommunen og beredskabsinspektøren skulle kendes ugyldigt. Sagen har det pikante islæt, at beredskabsinspektørens daværende kone havde et seksuelt forhold til beredskabschefen.

Beredskabschefen har under hele sagen benægtet forholdet til beredskabsinspektørens kone, men kvinden har tilstået affæren overfor beredskabsinspektøren. Tilståelsen faldt få dage før, beredskabsinspektøren skulle undervise på et kursus for menige brandfolk i Haderslev. Her mistede beredskabsinspektøren, efter eget udsagn på grund af konens utroskab, overblikket, da en brandmand irriterede ham. Beredskabsinspektøren overfusede ham og greb fat i ham. Det udløste først bortvisning og derpå en fyring, skriver Jydske Vestkysten.

Senere indgik beredskabsinspektøren og hans faglige organisation, Det Kommunale Beredskabspersonales Landsforbund, forlig med Sønderborg Kommune, der var repræsenteret af kommunens personalechef og beredskabschefen. Parterne skrev under på, at aftalen var endelig. Men aftalen blev underkendt af forbundets hovedorganisation, FTF, der mente, at beredskabschefen var inhabil som forhandler og leder på grund af det seksuelle forhold til beredskabsinspektørens kone.

Derfor blev sagen anlagt, men beredskabsinspektøren tabte altså i både byretten og landsretten. Landsretten siger meget klart, at afskedigelsen udelukkende var begrundet i beredskabsinspektørens handlemåde på kurset i Haderslev, og at der ikke er tegn på, at beredskabschefen havde haft nogen som helst indflydelse på afgørelsen. Desuden vidste beredskabsinspektørens organisation alt om det seksuelle forhold, da forliget blev indgået, og derfor kunne forbundet allerede på det tidspunkt have protesteret mod beredskabschefens deltagelse i forhandlingen. Det skete ikke, og derved står forliget ved magt. Endvidere skal FTF betale 53.000 kr. i sagsomkostninger.

Annonce