Sparekrav kan betyde voldsom reduktion af beredskabet i Slagelse

Hvis beredskabet i Slagelse skal leve op til politikernes sparekrav, så vil konsekvensen bliver en voldsom reduktion af det operative beredskab. Brandstationen i Skælskør skal således reduceres til hjælpestation, stationen i Slagelse får fire mand mindre på vagt, det frivillige beredskab nedlægges, seks køretøjer udgår og det forebyggende arbejde reduceres med en tredjedel.

Kort før årsskiftet besluttede Slagelse Kommune, at man alligevel ikke ønskede at indgå i det fælleskommunale Vestsjællands Brandvæsen. Men nu ligger det klart, at det selvstændige beredskab i Slagelse mangler at finde besparelser på ca. 1,6 mio. kr. ud af det samlede sparekrav på 2,4 mio. kr., som er resultatet af forrige års økonomiaftale mellem regeringen og KL.

I det første udkast til en ny plan for den risikobaserede dimensionering af beredskabet opererer Slagelse Kommune med tre forskellige modeller for den fremtidige dimensionering.

Beredskab: ”Relativt store reduktioner”

Model A svarer det det nuværende beredskab, og den lever op til gældende lovgivning og har et relativt højt serviceniveau. Men samtidig vil der mangle besparelser på 1,6 mio. kr.

Model B vurderes at matche kommunens risikoprofil med et solidt og tidssvarende serviceniveau, hvor der dog også vil ske relativt store reduktioner i beredskabet. Brandstationen i Slagelse mister således en holdleder og en brandmand i vagtstyrken, mens stationerne i Korsør og Skælskør hver mister en brandmand. Konsekvensen vil være, at stationerne langt oftere skal tilkalde assistance fra nabostationen. På materielsiden mister Slagelse en autosprøjte og tankvogn, der erstattes af en tanksprøjte, hvilket også sker i Skælskør, som også mister sin miljøtrailer. De frivillige kan ikke længere trække på en ansat koordinator, og det forebyggende beredskab reduceres med et halvt årsværk. Alt i alt giver det en besparelse på 650.000 kr. om året – og altså ganske langt fra de krævede 1,6 mio. kr.

Vil ikke have konsekvenser for mandskabets sikkerhed

Hvis hele besparelsen skal findes, så skal model C gennemføres. Her mister Slagelse i alt fire brandfolk, så vagtstyrken reduceres fra 2+8 til 1+5, mens Korsør fortsat mister en enkelt brandmand og Skælskør mister to brandfolk, så stationen reduceres til hjælpestation. I Slagelse går man dermed fra at have kunnet håndtere 97 pct. af alarmerne selv til kun 75 pct., mens Skælskør fremover kun vil kunne håndtere 31 pct. af alarmerne uden assistance (mod 87 pct. i dag).

Slagelse mister med model C autosprøjte, tender og miljøvogn, mens Korsør mister påhængsstige og redningsbåd. I Skælskør erstattes autosprøjte og tankvogn af en tanksprøjte. Det frivillige beredskab bliver helt nedlagt, og det forebyggende beredskab mister en af de tre medarbejdere.

Beredskabet beskriver selv model C således: ”Ligger i den nedre ende af et forsvarligt serviceniveau – men dog forsvarligt”, og tilføjer: ”Beredskabschefen vurderer ikke, at modellen vil have konsekvenser for mandskabets sikkerhed”.

Dimensioneringen skal i den kommende tid behandles politisk.

Annonce