Beredskabskommission var ikke kompetent til at godkende beredskabsplan

Det var ikke i overensstemmelse med bekendtgørelsen om risikobaseret dimensionering, da Rudersdal og Hørsholm kommuner i 2007 lod de to kommuners fælles beredskabskommission godkende planen for risikobaseret dimensionering af beredskabet. De to kommuners jurister mente ellers, at beredskabskommissionen havde kompetencen til at godkende beredskabsplanen, men det kommunale tilsyn slår i en ny afgørelse fast, at beredskabsplanerne altid skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

Ifølge bekendtgørelsen om risikobaseret kommunalt redningsberedskab skal kommunernes planer for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet vedtages af den enkelte kommunalbestyrelse. Men Rudersdal og Hørsholm har et fælleskommunalt brandvæsen, der drives som et kommunalt fællesskab, og juristerne i de to kommuner mente, at det derfor var den fælles beredskabskommission, som havde kompetencen til at vedtage planen. Det skete på et møde i beredskabskommissionen den 19. september 2007.

På beredskabskommissionens møde i september fremkom kommunalbestyrelsesmedlem Hanne Lommer (S) fra Hørsholm med en mindretalsudtalelse om, at sagen burde have været behandlet af kommunalbestyrelsen, og det var blandt andet på den baggrund, at sagen endte med at blive indbragt for det kommunale tilsyn, som har til opgave at sikre, at landets kommuner overholder lovgivningen. Og nu er Statsforvaltningen Hovedstaden nået frem til, at Rudersdal og Hørsholm kommuner ikke lovligt kunne overlade vedtagelsen af planen til den fælles beredskabskommission. Planen skal således behandles af de to kommuners kommunalbestyrelser.

I Hørsholm Kommune blev beredskabsplanen imidlertid allerede behandlet af kommunalbestyrelsen den 25. februar 2008, hvor kommunalbestyrelsen tilkendegav at være enig i beredskabskommissionens beslutning. Det skete efter at Hanne Lommer havde benyttet sig af sin ret til som kommunalbestyrelsesmedlem at få en sag på dagsordenen i kommunalbestyrelsen. I Rudersdal Kommune har borgmester Erik Fabrin hidtil fastholdt, at beredskabskommissionens godkendelse var juridisk i orden, men efter Statsforvaltningen Hovedstadens afgørelse vil også kommunalbestyrelsen i Rudersdal være nødt til at godkende beredskabsplanen.

Annonce