Bornholm vil have to stigevogne eller redningslifte

I dag råder de bornholmske brandstationer kun over påhængsstiger, men Bornholms Regionskommunes beredskabsafdeling mener, at der snarest bør anskaffes to drejestiger eller redningslifte. Ifølge beredskabsafdelingen er det den risikobaserede dimensionering, som udløser kravet om, at der skal være to stigevogne på Bornholm. Samtidig skal der sættes penge af til udskiftning af ældre og utidssvarende køretøjer.

Beredskabsafdelingen oplyser i sin indstilling til regionskommunens politikere, at det i henhold til beredskabsloven ikke er muligt at fravælge anskaffelsen af de to stigevogne af økonomiske årsager. Tidligere var dimensioneringen af beredskabet baseret på indbyggerantal, hvorimod de nye regler baserer dimensioneringen på lokale risici. Det udløser kravet om placeringen af to stigevogne på øen. De skal anvendes til redning af personer og slukning af brand i bygninger, landgangsbroer og andre bygningsværker på over ni meters højde. Stigevognene vil herudover kunne anvendes i et større antal almindeligvis forekommende opgaver.

Udgifterne til anskaffelse af de to drejestiger eller redningslifte vil være en årlig leasingudgift på anslået 300.000 kr. pr. år, og de penge kan beredskabet finde indenfor det eksisterende budget. Desuden anbefaler beredskabsafdelingen, at der i forbindelse med de kommende års budgetbehandlinger findes midler til udskiftning af ældre og utidssvarende køretøjer i brandvæsenet.

De nye køretøjer er et led i Bornholms Regionskommunes nye beredskabsplan. Et udkast til planen har været fremsendt til Beredskabsstyrelsen til udtalelse, og derefter fulgte en dialog med Beredskabsstyrelsens distriktsbrandinspektør. Det resulterede i et revideret udkast, og Beredskabsstyrelsen har meddelt, at planen nu lever op til de stillede krav. Beredskabsplanen skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

Den første omlægning som følge af beredskabsplanen blev allerede gennemført i 2006, hvor der indførtes en holdledervagt på alle øens brandstationer, mens indsatsledervagten blev reduceret fra fire distrikter til ét, hvilket samtidig betød en reduktion i antallet af indsatsledere.

Annonce