Beredskabsstyrelsen afviser nedgradering af Odsherred-brandstationer

En nedgradering af brandstationen i enten Asnæs eller Nykøbing Sjælland til hjælpebrandstation vil ikke blive godkendt af Beredskabsstyrelsen, og hvis kommunen alligevel gennemfører nedgraderingen, vil Beredskabsstyrelsen indbringe kommunen for Statsforvaltningens kommunaltilsyn. Det var ifølge Odsherred Kommune meldingen fra Beredskabsstyrelsens distriktsbrandinspektør, da kommunen forelagde forskellige sparemuligheder. 

Det er et kommunalt effektiviseringskatalog, som har forudsat, at Odsherred Brandvæsen fra i år skal spare 500.000 kr. om året. Beløbet stammer fra en konsulentrapport, hvor det foreslås, at brandvæsenet finder besparelsen ved at reducere antallet af blinde alarmer og ved at reducere bemandingen på slukningstogene.

I forvejen har Odsherred Brandvæsen været tvunget til at lukke brandstationen i Vig, og brandvæsenets ledelse mener ikke, at det er muligt at finde de nye besparelser uden på tilsvarende vis at reducere serviceniveauet. Selv hvis det skulle lykkes at nå konsulentrapportens mål om 25 % færre blinde alarmer – som vil forudsætte en opgradering af en lang række ABA-anlæg – vil besparelsen således kun være på 66.000 kr.

Reduceret bemanding vil ikke give besparelse

Konsulentrapportens andet forslag går på, at man i stedet for en bemanding på holdleder og syv brandfolk går over til en standardbemanding på holdleder og fem brandfolk. Det mener brandvæsenet dog ikke er lovligt, og i stedet vil der skulle anvendes en differentieret bemanding alt afhængigt af meldingen – og det vil ifølge brandvæsenet ikke give en besparelse, men tværtimod en merudgift, fordi der så skal betales overenskomstmæssig vagtbetaling.

En ændring af brandvæsenets serviceopgaver, som blandt andet omfatter udrykning til tyverialarmer og assistance til hjemmeplejen, kunne ifølge konsulentrapporten også give en besparelse, for konsulenterne mener, at opgaverne giver underskud. Men brandvæsenet mener, at det skyldes en regnefejl, hvor konsulenterne er nået frem til, at leasing af køretøjer til serviceopgaverne koster 469.000 kr., mens den reelle leasingudgift ifølge brandvæsenet kun er 38.000 kr.

Efterfølgende er der så udarbejdet en supplerende konsulentrapport, men den tilfører ifølge brandvæsenet ikke noget nyt. Den foreslår således kombinationskøretøjer i form af tanksprøjter i stedet for autosprøjter og tankvogne, men den model passer ifølge brandvæsenet ikke til Odsherred, fordi vandforsyningen baserer sig på tankvogne – og når tanksprøjten først er indsat, kan den ikke anvendes til at hente mere vand.

Ændring af stationer vil sænke serviceniveauet drastisk

Da konsulentrapporterne således ifølge brandvæsenet ikke har anvist brugbare effektiviseringsmuligheder, har Odsherred Kommune i stedet selv skitseret forskellige løsninger.

En af de løsninger er at reducere brandstationen i enten Asnæs eller Nykøbing Sjælland til en hjælpebrandstation eller at overgå til en model, hvor vagtholdet på hver station kun består af en holdleder og tre brandfolk, men hvor begge stationer så rykker ud ved de indsatser, hvor der er behov for yderligere mandskab. Det vil dog, som det udtrykkes, ”sænke serviceniveauet drastisk”.

Forslagene om en nedgradering af brandstationerne har i januar været forelagt Beredskabsstyrelsens distriktsbrandinspektør, der ifølge brandvæsenet oplyste, at Odsherred Kommune ikke kunne forvente at få godkendt en forringelse af brandstationernes robusthed – og at Beredskabsstyrelsen om nødvendigt ville gå til Statsforvaltningen, der er tilsynsmyndighed på området, hvis kommunen alligevel skulle beslutte at gennemføre et eller flere af forslagene.

Undervejs i processen har brandfolkene så foreslået, at besparelsen hentes ved at sælge brandvæsenets redningslift og pionervogn. Begge køretøjer er leasede, og redningsliften koster 450.000 kr. om året, mens udgiften til pionervognen er 143.000 kr. Brandvæsenets ledelse mener dog ikke, at det vil være forsvarligt at afskaffe de to køretøjer, der indgår i den nuværende dimensioneringsplan. Brandfolkene har da også understreget, at de fagligt ikke mener, at køretøjerne kan undværes, men at forslaget er fremsat for fastholde den nuværende bemanding.

Brandfolks tillæg i farezonen

Tilbage er så et forslag om at reducere brandfolkenes løn.

Da Odsherred Kommune i forbindelse med kommunalreformen hjemtog brandslukningen fra Falck, der hidtil havde stået for driften af brandstationen i Asnæs, fik brandfolkene således et tillæg på 25 kr. i timen, mens holdlederne fik 10 kr., alt sammen for at sikre, at brandfolkene ikke skulle gå ned i løn i forhold til deres hidtidige betaling på Falck-overenskomsten. Det fik brandfolkene på de øvrige stationer til at kræve ligeløn, og så fik de samme tillæg.

Fjernes tillægget igen, vil det give en årlig besparelse på ca. 250.000 kr., men det vil kræve, at alle brandfolkene opsiges og så tilbydes ansættelse på de ændrede og ringere vilkår.

Beredskabskommissionen i Odsherred Kommune skal mandag drøfte de mange forskellige spareforslag.

Annonce