Efter fejlslagent udbud af brandslukning til søs: Gør nyt forsøg – med færre krav

Beredskabsstyrelsen gør nu et nyt forsøg på at finde en leverandør af brandberedskabet til søs i området vest for Storebælt. Ved seneste udbud fik styrelsen et enkelt tilbud, nemlig fra den nuværende leverandør, Østjyllands Brandvæsen. Det tilbud var imidlertid langt dyrere end ventet. I det nye udbud er der slækket på en række af kravene, bl.a. er der længere tid til at rykke ud, og 2. slukningshold bliver en option.

I dag er det Østjyllands Brandvæsen, der varetager beredskabet til bekæmpelse af brand om bord på skibe til søs i området vest for Storebælt, mens Falck varetager opgaven øst for Storebælt. Ved et nyligt udbud valgte Falck imidlertid ikke at byde på opgaven i Østdanmark, der i stedet gik til Slagelse Brand & Redning. I Vestdanmark bød Østjyllands Brandvæsen på opgaven, men buddet oversteg væsentligt den pris, som Beredskabsstyrelsen havde ventet. Derfor blev udbuddet annulleret.

Nu har Beredskabsstyrelsen – der har ansvaret for området – så sendt den vestdanske opgave i et nyt udbud. Og på flere punkter er der blevet slækket på kravene.

Længere tid til at rykke ud

I det nye udbud er kravet, at beredskabet skal tilstræbe at stå klar med et indsatshold på en egnet helikopterlandingsplads indenfor 30 min. Dog skal beredskabet senest stå klar indenfor 60 min. fra det tidspunkt, hvor alarmen er modtaget. I det første udbud var kravet, at beredskabet senest skulle stå klar efter 30 minutter.

I tilfælde af opsamling med skib skal beredskabet kunne stå klar på nærmeste havn, der kan anvendes som opsamlingssted, hurtigst muligt, dog senest indenfor 90 min. fra alarmen er modtaget. Også dette er en lempelse, da kravet tidligere var max. 60 minutter.

2. slukningshold bliver en option

Det første udbud stillede krav om, at beredskabet skulle omfatte minimum 24 specialuddannede brandfolk. Det krav er nu præciseret, så kravet er 24-30 specialuddannede brandfolk. Den største ændring vedrører dog muligheden for at afsende et supplerende indsatshold, hvor det tidligere var et krav, at det skulle kunne ske. Det er nu blevet en option, der beskrives således:

”Udbuddet omfatter endvidere en obligatorisk tilbudsoption på et supplerende indsatshold (andet indsatshold), som tilbudsgiverne skal afgive tilbud på. Andet indsatshold skal bestå af minimum én holdleder og 4 brandmænd, og de skal kunne stå klar på den relevante helikopterplads eller havn indenfor 2 timer fra modtagelsen af det oprindelige alarmkald fra JOC, medmindre beredskabet efterfølgende kan påvise, at der har været samtidige hændelser i beredskabet til lands, som har umuliggjort dette. I så fald skal andet indsatshold stå klar hurtigst muligt”.

Beredskabsstyrelsen vil i forbindelse med tildeling af kontrakten tage stilling til, om optionen på andet indsatshold skal udnyttes.

Kontrakt til 4,6 mio. kr.

Der er tilbudsfrist den 10. august 2018. Aftalen træder derefter forventeligt i kraft i starten af september 2018 og løber som udgangspunkt til den 31. december 2022, dog med mulighed for forlængelse i to år. Beredskabets første indsatshold skal kunne indsættes fra den 1. januar 2019.

Beredskabsstyrelsen forventer, at kontrakten vil have en værdi på 4,6 mio. kr., hvilket er samme beløb som i det første udbud.

Rettet: I en tidligere udgave af artiklen fremgik det fejlagtigt, at det første udbud i Vestdanmark blev annulleret på grund af manglende bud. Men Østjyllands Brandvæsen bød på opgaven – brandvæsenets pris var blot for høj for Beredskabsstyrelsen, og derfor blev udbuddet annulleret. 

Annonce