Beredskabsstyrelsen går ind i sag fra Lejre

Brandstationen i Kirke Hyllinge.

Beredskabsstyrelsen har bedt om to redegørelser fra Lejre Brandvæsen, efter at brandfolk har fremsat kritik af en række forhold i brandvæsenet. Styrelsen vil vide, om brandvæsenets udrykninger er i overensstemmelse med den risikobaserede dimensionering, ligesom man vil vide, om de vagthavende indsatsledere kan befinde sig uden for kommunen.

Brandfolkene fra brandstationen i Kirke Hyllinge har blandt andet sat spørgsmålstegn ved, om brandvæsenets udrykninger lever op til den politisk vedtagne risikobaserede dimensionering, f.eks. i forbindelse med udrykninger til ABA-alarmer, hvor brandvæsenet i visse tilfælde kun rykker ud med vagthavende indsatsleder. Det har fået Beredskabsstyrelsen til at bede om en redegørelse fra Lejre Brandvæsen.

Serviceniveau er overholdt

I redegørelsen konkluderer brandvæsenet, at der er konstateret udrykninger, hvor udrykningssammensætningen kunne have været bedre, ligesom brandvæsenet påpeger, at der har været en del fejludkald fra alarmcentralen. Men ifølge brandvæsenet har det serviceniveau, som fremgår af planen for risikobaseret dimensionering, generelt været overholdt.

”Jeg vil med baggrund i denne redegørelse, undersøge Lejre Brandvæsens udrykningsprocedurer og udrykningssammensætninger igennem på ny. Såfremt det konstateres, at der er fejl i disse udrykningssammensætninger, vil der blive foretaget de nødvendige ændringer, sådan at udrykningssammensætningerne lever op til det politisk fastsatte serviceniveau”, skriver beredskabschefen endvidere i redegørelsen.

Lejre Brandvæsen oplyser også, at man har arrangeret møde med de tre institutioner, hvor Lejre Brandvæsen alene afsender vagthavende indsatsleder ved ABA-alarmer. Det er institutioner, hvor ABA-anlægget er lovpligtigt. Formålet med møderne vil være at finde tekniske løsninger, som kan forbedre ABA-anlæggene.

Et enkelt eksempel på indsatsleder i nabokommune

Beredskabsstyrelsen har også bedt Lejre Brandvæsen om at redegøre for de vagthavende indsatslederes opholdssteder. Det er sket på baggrund af kritik fra brandfolkene, som mener, at indsatslederne ofte ikke opholder sig i Lejre Kommune.

Af redegørelsen fra Lejre Brandvæsen fremgår det, at de fire indsatsledere på tilkald varetager vagten fra lokationer i Lejre Kommune. En gennemgang af udrykningsrapporter siden 2007 samt oplysninger fra de nuværende indsatsledere har ifølge brandvæsenet kun ført til, at man har identificeret en enkelt udrykning, hvor indsatslederen afgik fra Roskilde.

Den pågældende udrykning fandt sted i november 2012, hvor en indsatsleder skulle varetage nogle timers vagt for en anden indsatsleder, der ville være optaget af andet arbejde. Indsatslederen overtog den pågældende dag vagten kl. 9 og var på dette tidspunkt ved at gøre klar til at køre fra bopælen i Roskilde til brandvæsenets kontor i Kirke Hyllinge. Kl. 09.00.27 indløb der imidlertid en alarm fra Kirke Hyllinge, hvorefter indsatslederen afgik fra Roskilde og var fremme i Kirke Hyllinge kl. 09.15.11.

Annonce