Beredskabsstyrelsen nedlægger 46 stillinger

Beredskabsstyrelsen skal spare 30 mio. kr. i år og 45 mio. kr. næste år. Det fører nu til, at Beredskabsstyrelsen nedlægger 46 af de i alt 500 stillinger i styrelsen. Det er især hovedkontoret i Birkerød og beredskabscenteret på Bornholm, der rammes. På hovedkontoret indføres der samtidig en ny struktur, efter at en række opgaver overgår til Forsvarets fællesfunktioner.

Den nye organisation på Beredskabsstyrelsens hovedkontor træder i kraft den 1. oktober 2016. Organisationsændringen sker samtidigt med, at styrelsen overgår til at anvende Forsvarsministeriets koncernfælles løsninger indenfor bl.a. HR, økonomi, it og bygningsdrift.

”Det skal være naturligt for alle dele af samfundet at tænke i beredskab og at forberede sig afbalanceret og intelligent på kriser, fordi det ikke kan betale sig at lade være. Med den nye organisation understøtter vi den vision og sætter en endnu tydeligere retning for Beredskabsstyrelsens prioriteringer”, siger direktør Henning Thiesen.

Som led i omorganiseringen af Beredskabsstyrelsen indføres tre nye, sideordnede hovedområder for styrelsens virke: ”Samfundsberedskab”, ”Kapacitet og Redningsberedskab” og ”Viden og Uddannelse”.

Det første hovedområde, ”Samfundsberedskab”, omfatter styrelsens arbejde med at understøtte og udvikle samfundets samlede beredskab af myndigheder, virksomheder og borgere. I det andet – ”Kapacitet og Redningsberedskab” – organiseres Beredskabsstyrelsens aktiviteter inden for operativt beredskab, herunder nationale og internationale indsatser og ekspertberedskaber. Som det tredje hovedområde fokuserer ”Viden og Uddannelse” på at understøtte en effektiv udvikling af samfundets beredskab ved brug af bearbejdet viden og fakta og anvendelse af nye teknologier og kompetenceudvikling.

Store besparelser

Beredskabsstyrelsen står i 2016 og 2017 uden et politisk forlig, men med en stemmeaftale, der anviser besparelser for 30 mio. kr. i 2016 og 45 mio. kr. i 2017. Hertil kommer 10 mio. kr. i omprioriteringsbidrag i 2017.

Stemmeaftalen peger på en række besparelsesområder, men ikke alle områderne har været mulige at indfri. Derfor er Beredskabsstyrelsen nødsaget til at nedlægge 46 stillinger ud af cirka 500. Det oplyser HOD, som organiserer officererne i Beredskabsstyrelsen.

”Så store personalemæssige reduktioner er meget svære at få øje på i stemmeaftalen. Hvorvidt politikerne bag aftalen er klar over dette, er et ubesvaret spørgsmål”, siger kolonnechef Stig Hammerhøj, der sidder i HOD’s hovedbestyrelse, hvor han er værnsformand for Beredskabsstyrelsen.

Rammer hovedkvarter og Bornholm

Mere end 10 procent af Beredskabsstyrelsens officerer berøres af besparelserne i form af nyt job, forflyttelse eller afsked. Cirka 24 procent af de nedlagte stillinger er officersstillinger. Specielt hovedkvarteret i Birkerød og beredskabscentret på Bornholm bliver hårdt ramt.

”Afskedigelser af officerer er paradoksalt i en tid, hvor de er svære at rekruttere, hvor der er udfordringer med at få Beredskabsstyrelsens vagt til at hænge sammen, og hvor det samtidig tager op til tre år at få en ny officer uddannet”, siger Stig Hammerhøj. Og han finder det meget bekymrende, at hovedkvarteret i Birkerød bliver ramt så hårdt.

”Det betyder, at den operative beredskabsfaglighed bliver svækket markant, og robustheden forringes. Særligt i forbindelse med større nationale hændelser vil det være vanskeligt at bemande Beredskabsstyrelsens stab med tilstrækkelige operative kapaciteter, samtidig med at der skal udsendes forbindelsesofficerer til NOST (den nationale operative stab), DCOK (det centrale operative Kommunikationsberedskab) med videre i længere tid”, siger Stig Hammerhøj.

Annonce