Beredskabsstyrelsen indbringer Rudersdal og Hørsholm for det kommunale tilsyn

Hvem skal egentlig godkende kommunernes planer for risikobaseret dimensionering? Ifølge Rudersdal og Hørsholm kommuner, der har fælles brandvæsen, er det de to kommuners beredskabskommission, som har kompetencen. Men Beredskabsstyrelsen mener, at kompetencen ligger hos kommunalbestyrelserne, og derfor har styrelsen nu indbragt de to kommuner for det kommunale tilsyn, der i øjeblikket overvejer, om der skal rejses en tilsynssag mod kommunerne.

Ifølge bekendtgørelsen om risikobaseret kommunalt redningsberedskab skal kommunernes planer for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet vedtages af den enkelte kommunalbestyrelse. Men Rudersdal og Hørsholm har et fælleskommunalt brandvæsen, der drives som et kommunalt fællesskab, og juristerne i de to kommuner mente, at det derfor var den fælles beredskabskommission, som havde kompetencen til at vedtage planen. Det skete på et møde i beredskabskommissionen den 19. september 2007.

Beredskabsstyrelsen mener imidlertid, at det under alle omstændigheder er de to kommuners kommunalbestyrelser, som skal godkende planen for den risikobaserede dimensionering, og derfor har styrelsen nu indbragt de to kommuner for det kommunale tilsyn, som har til opgave at sikre, at landets kommuner overholder lovgivningen. I øjeblikket overvejer Statsforvaltningen Hovedstaden, der varetager det kommunale tilsyn i Region Hovedstaden, om der skal indledes en egentlig tilsynssag mod de to kommuner.

Hvis Statsforvaltningen Hovedstaden vælger at indlede en tilsynssag, så vil den muligvis kun komme til at omfatte Rudersdal Kommune. I Hørsholm Kommune valgte man nemlig at tage konsekvensen af Beredskabsstyrelsens kritik og lade kommunalbestyrelsen behandle planen for den risikobaserede dimensionering. Det skete i februar, hvor kommunalbestyrelsen tilkendegav, at man var enig i beredskabskommissionens beslutning om at godkende planen.

Statsforvaltningen ventes at træffe afgørelse i sagen senere på året.

Annonce