Beredskabsstyrelsen overtager opgave fra Falck

I en noget usædvanlig konstruktion overtager Beredskabsstyrelsen på Bornholm nu opgaven med at rykke ud ved redningsopgaver i søer og havne på øen. Hidtil har Bornholms Regionskommune betalt Falck for at varetage disse opgaver med et dykkerberedskab, men fra 1. marts 2022 skal opgaven – i hvert fald midlertidigt – varetages af den statslige myndighed.

Bornholms Regionskommune har tidligere besluttet, at kommunen ikke vil forlænge en mangeårig aftale med Falck om at levere et lokalt dykkerberedskab. Baggrunden var dels en prisstigning på knap 170.000 kr. om året, dels en afvejning af, hvordan kommunen får mest værdi for pengene.

I stedet arbejdes der i øjeblikket på en løsning, hvor kommunens tre brandstationer, der er beliggende i Rønne, Nexø og Allinge, bliver opgraderet og gjort klar til at kunne foretage redningsopgaver i søer og havne. Ved at sprede opgaven til tre lokationer nedbringes udrykningstiden, og brandfolkene kan dermed være hurtigere fremme.

Indtil den nye løsning er på plads, har regionskommunen indgået aftale med Beredskabsstyrelsen om, at den statslige styrelse fra 1. marts 2022 varetager opgaven på Bornholm. Forventningen er dog, at kommunens eget beredskab på brandstationerne er klart – og kan tage over – inden sommer- og sejlsæsonen i år.

En aftale – men alligevel ikke en aftale

Efter udmeldingen om den nye aftale har Bornholms Regionskommune dog skiftet kurs. I en ny udmelding understreger regionskommunen, at der faktisk ikke er indgået en egentlig kontrakt eller aftale med Beredskabsstyrelsen.

Det skyldes formentlig, at regionskommunen er blevet opmærksom på, at en sådan aftale ville være i strid med udbudslovgivningen.

I stedet påpeger regionskommunen, at Beredskabsstyrelsen på Bornholm har et overfladesvømmerberedskab samt en båd, og at den kapacitet kan tilkaldes på samme grundlag som resten af Beredskabsstyrelsens døgnvagt. Udrykninger med Beredskabsstyrelsens døgnvagt sker dermed med hjemmel i beredskabslovens § 7, hvoraf det fremgår, at det statslige beredskab skal yde assistance til det kommunale redningsberedskab. Samtidig går Beredskabsstyrelsen også i rette med regionskommunen og understreger, at der efter styrelsens opfattelse ikke er tale om, at der er indgået en aftale eller at styrelsen overtager opgaven 1:1 fra Falck.

Beredskabet udgår fra Allinge, hvor Beredskabsstyrelsen holder til.

Artiklen er opdateret den 25. februar 2022 på baggrund af en henvendelse fra Beredskabsstyrelsen, der oplyser, at de ikke mener, at de har indgået en aftale med regionskommunen. 

Annonce