Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole og Beredskab Øst i nyt samarbejde

Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole og Beredskab Øst har indledt et nyt samarbejde, som skal styrke videndelingen og samarbejdet mellem de to parter. Samarbejdet betyder blandt andet, at Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole fremover kan trække på instruktører fra Beredskab Øst, mens Beredskab Øst kan trække på skolen i forbindelse med den operative kompetenceudvikling.

”Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole kan med aftalen trække på instruktører fra Beredskab Øst ved afviklingen af kompetenceudviklingsaktiviteter såsom kurser, seminarer mv., på samme måde som Beredskab Øst kan trække på Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole i forbindelse med den operative kompetenceudvikling af beredskabet mv.”, fortæller beredskabschef Rasmus Storgaard fra Beredskab Øst.

”Skolen samarbejder allerede med andre dele af det danske beredskab. Erfaringen herfra viser, at disse samarbejder, afføder synergieffekter ved de involverede parter, gennem at sikre inddragelse af viden fra skolens uddannelser og deltagelse i forskning samt praksis fra de operative beredskaber. Derved sikres overførsel af såvel den nyeste indhentede viden som praksis, til glæde for begge parter”, siger Martin Thomsen fra Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole.

Annonce