Borgmester retter hård kritik mod ny ordning med certificerede brandrådgivere

I 2020 overgik opgaven med at sikre, at bygningsreglementets tekniske bestemmelser vedrørende brand og konstruktioner er overholdt, fra kommunerne til private, certificerede brandrådgivere. Men det har skabt et uhensigtsmæssigt hul i lovgivningen, da hele ansvaret for byggeriet nu ligger hos ansøgeren, uden at der foregår kontrol, mener Gribskov Kommunes borgmester, Bent Hansen.

Certificeringsordning for brandsikring skal ses efter i sømmene, mener borgmester Bent Hansen fra Gribskov Kommune. Baggrunden er, at lejerne i to boligejendomme i Esbønderup har været udsat for det, som borgmesteren betegner som gener og uacceptable risici i forhold til brandsikring i deres ellers nyrenoverede ejendomme.

Der er et hul i lovgivningen, mener borgmesteren, der nu har sendt et brev til ministeren på området for at gøre opmærksom på problemet.

”Det kan ikke være meningen, at vores borgere og lejere i en nyrenoveret boligejendom skal udsættes for utryghed, svigt og risiko for kondemnering – noget som byggelovgivningen ellers burde sikre os imod”, siger Bent Hansen.

Mangler kontrol af byggearbejde undervejs

Det var en besigtigelse fra kommunen på ejendommen i Esbønderup, der i februar i år førte til en varsling om kondemnering, hvis ikke forholdene blev udbedret inden for 14 dage. Noget, som kommunen så sig nødsaget til på baggrund af de kritisable forhold, men som altså kunne være undgået, hvis byggearbejdet havde været kontrolleret bedre undervejs.

Det er Bolig- og Planstyrelsen, der udspecificerer de krav og regler, som byggeri skal leve op til. Opgaven med at sikre, at bygningsreglementets tekniske bestemmelser vedrørende brand og konstruktioner er overholdt, varetages af certificerede brandrådgivere. En opgave, som indtil 2020 lå hos kommunerne.

Certificeringsordningens hensigt med at skabe enklere regler på området er prisværdig, mener Bent Hansen. Det skaber dog også et uhensigtsmæssigt hul i lovgivningen, da hele ansvaret for byggeriet ligger hos ansøger, uden at der foregår kontrol.

I et brev til indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen skriver Bent Hansen blandt andet:

”Problemet er, at der mangler en fysisk kontrolfunktion, som kan sikre, at nyt byggeri rent faktisk bygges efter den plan, som de certificerede brandrådgivere godkender. Brandrådgivernes ansvar er udelukkende omfattet af kontrol af dokumentation. De er ikke pålagt krav om fysisk gennemgang af byggeriet under og efter opførelse”.

Ikke brandrådgiverne, som den er gal med

Inden brevet blev sendt til ministeren, havde Gribskov Kommune været i dialog med DBI Certification, som er kontrolmyndighed i forhold til de certificerede brandrådgivere, der har været tilknyttet de to byggesager i kommunen. Herigennem har kommunen fået bekræftet, at brandrådgiverne har udført deres arbejde korrekt. Dermed er det ikke rådgivernes arbejde, den er gal med – det er lovgivningen.

”Jeg vil appellere til, at I genbesøger reguleringen på byggeområdet, så det byggeri, der i fremtiden bliver opført, er i overensstemmelse med formålet i byggeloven, og så vi igen opnår en bygningsmasse i Danmark, vi kan være stolte af”, skriver borgmester Bent Hansen i brevet til indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen.

Annonce