Nye regler om brandkrav til højlagre i høring

Den 1. juli 2016 ventes nye regler for brandkravene til højlagre og lignende lagerbygninger at træde i kraft, og nu er et udkast til reglerne sendt i høring. I dag findes brandkravene både i byggelovgivningen og beredskabslovgivningen, men fremover skal de alene findes i byggeloven (bygningsreglementet).

Regeringen har med udspillet ”Vækst og Udvikling i hele Danmark” fra november 2015 lagt op til, at beredskabslovgivningen ikke længere skal regulere højlagre og lignende lagerbygninger. Beredskabsstyrelsens regler for højlagre skal derfor ophæves, mens visse lagerbygninger ikke længere skal være reguleret af fem særlige bekendtgørelser. I alt er der derfor behov for at udstede syv ændringsbekendtgørelser.

Begrebet ”lignende lagerbygninger” omfatter bygninger med oplag af produkter, hvor produkterne i sig selv ikke har farlige brand- eller eksplosionsmæssige egenskaber, men godt kan være brændbare. Bygningerne er i dag omfattet af beredskabslovgivningen, når oplagsmængden eller bygningernes dimensioner overstiger en vis størrelse, men skal fremover alene reguleres i byggelovgivningen. Konkret betyder det, at følgende typer oplag fremover undtages fra beredskabslovgivningen:

  • Oplag af træ, bortset fra oplag af mere end 3.600 m³ eller 600 m² uemballerede høvlspåner eller uemballeret savsmuld eller træstøv.
  • Oplag af forarbejdet plast, færdigvarer af plast i form af store emner samt emballeret uforarbejdet plast.
  • Oplag af emballeret korn og emballerede foderstoffer.
  • Oplag af emballeret mel.
  • Oplag af kolonialvarer, papirvarer, tekstiler, tæpper, tovværk samt emballeret tobak og emballeret sukker.
  • Oplag, der i dag alene er omfattet, fordi det oplagres i en godsterminal, postterminal eller lagerhotel.
  • Oplag af gummi og tagpap.

Høringen kan ses her.

Annonce