Borgmester: Sikkerhed sættes ikke over styr

Google Maps
Brandstationen i Nærum

Beredskabskommissionens forslag om at afskaffe en drejestige udgør ikke en reel risiko for Rudersdals borgere. Det skriver borgmester Erik Fabrin i et indlæg. Ifølge borgmesteren har Rudersdal Kommune relavtivt set flere stigevogne end Københavns Kommune, og samtidig afviser borgmesteren kritikken af, at det tidligere Søllerød-Hørsholm Brandvæsen gennem en årrække ikke har investeret nok i nyt materiel.

Rudersdal-Hørsholm Brandvæsen vil reducere antallet af stigevogne fra tre til to, og i den forbindelse skal stigevognen fra brandstationen i Birkerød flyttes til brandstationen i Nærum. Især ansatte ved brandstationen i Birkerød har advaret mod denne disposition, som de mener udgør en sikkerhedsrisiko for borgerne i kommunens nordlige del. Nogle har samtidig hævdet, at problemet var, at det daværende Søllerød-Hørsholm Brandvæsen ikke havde investeret nok i nyt materiel gennem en årrække, at materiellet derfor var nedslidt, og at man blandt andet derfor nu måtte udrangere en drejestige.

“Lad mig slå helt fast, at da Søllerød-Hørsholm Brandvæsen blev oprettet i 2004, blev der udarbejdet en model for indkøb af nyt materiel. Men det betød ikke, at materielle ikke var tilstrækkeligt eller godt nok. Tværtimod var det fuldt funktionsdygtigt, og efter alle nøgletal lå det i top blandt landets kommuner – ligesom vores nuværende brandvæsen gør”, skriver Erik Fabrin.

“Efter den seneste bekendtgørelse om brandvæsnet skal kommunerne nu lave en risikoanalyse som baggrund for ressourcetildelingen. Sagt med andre ord skal vi vurdere risikoen for, at brand- og andre redningssituationer opstår – på baggrund af områdets bebyggelse, infrastruktur samt statistiske beskrivelser af tidligere hændelser. Målet er at sikre, at ressourcerne tilstrækkelige i forhold til risici, hverken for små eller overdimensionerede”, skriver Erik Fabrin videre.

“Risikoanalysen er udarbejdet med hjælp fra et kvalificeret konsulentfirma, og den viser klart, at to drejestiger er tilstrækkeligt til at dække vores behov. For at sætte tingene i perspektiv: Vi vil få en drejestige pr. 39.000 indbyggere i Rudersdal-Hørsholm, mens man for eksempel i Københavns Kommune, med 600.000 indbyggere og langt flere, højere og tættere etageboliger, har i alt fire drejestiger – altså én pr. 150.000 indbyggere. Når man holder disse fakta op mod hinanden, er det svært at hævde, at vi – i et område med langt overvejende villabebyggelse – ser bort fra borgernes sikkerhed, når vi mener, at to drejestiger er tilstrækkeligt. En antagelse, der i øvrigt viser sig helt holdbar, når vi ser på de behovssituationer, der har været i området gennem de sidste mange år”, slutter borgmesteren.

Annonce