Køge vil ændre deltidsbrandfolks afgangstid til 7 minutter

Brandstationen i Lellinge i Køge Kommune. Arkivfoto: Jens Johannessen

Deltidsbrandfolkene i Køge Kommune skal fremover senest være afgået fra stationen 7 minutter efter alarmen, mod 5 minutter i dag. Det er et af elementerne i en større omlægning af beredskabet, som kommunen planlægger. I Lellinge skal der bygges en ny brandstation til ca. 60 mio. kr., og her skal hele beredskabet samles, således at stationen i Køge nedlægges. På den nye station skal der muligvis også indsættes et dykkerberedskab og en kommunal nødbehandlerenhed, ligesom materiellet skal omlægges, så der satses på tanksprøjter og en ny type stigevogn. Endelig skal de frivillige formentlig indgå i det daglige beredskab som 3. slukningstog.

Køge Kommune arbejder i øjeblikket på at fastlægge det fremtidige serviceniveau for kommunens beredskab, og der lægges op til, at der skal ske en ganske omfattende omlægning af beredskabet.

I dag har Køge Kommune en brandstation i Lellinge, der dækker hele kommunen med en 1-minutsudrykning. Stationen er indrettet i midlertidige bygninger, og den suppleres fortsat af brandstationen i Køge, der har et deltidsberedskab. Men Brand & Redning Køge lægger op til, at hele beredskabet fremover skal samles i Lellinge.

En fordel ved at have beredskabet placeret i Lellinge er, at størstedelen af kommunen herfra kan dækkes indenfor 10 minutter af 1-minutsudrykningen. Desuden indkalder beredskabet i dag deltidsbrandfolk til stationen i Køge, hvis 1-minutsudrykningen er indsat på en opgave, der tager over 15-20 minutter. Hvis deltidsberedskabet får base i Lellinge, vil også de kunne nå frem til størstedelen af kommunen indenfor 10 minutter, når de først er nået frem til stationen og har etableret vagtberedskab.

Deltidsstyrke skal reduceres

Afgangstiden for deltidsberedskabet hæves fra 5 til 7 minutter, og det hænger sammen med, at mange deltidsbrandfolk fra Køge ellers ikke vil kunne indgå i beredskabet i Lellinge. Der vil dog være nogle af de nuværende deltidsbrandfolk, som efter flytningen ikke vil kunne nå frem indenfor de 7 minutter, men Brand & Redning Køge overvejer en model, hvor deltidsstyrken reduceres, så der ikke er behov for ansættelse af nye brandfolk.

I stedet vil man blandt andet satse på, at nogle af de 22 fastansatte brandfolk bosætter sig omkring Lellinge, så de også kan fungere som deltidsbrandfolk i deres fritid. Desuden vil man indføre et nyt pagersystem med mulighed for retursvar, så indsatslederen umiddelbart efter udkaldet kan få overblik over, hvor mange brandfolk, som møder frem.

Hvis beredskabet samles i Lellinge, vil de midlertidige bygninger, der blandt andet består af pavilloner, ikke længere kunne anvendes. I stedet skal der opføres en ny brandstation på ca. 3.900 m2, der kombineres med et hjælpemiddeldepot på 1.100 m2. Det anslås, at byggeriet vil koste kommunen ca. 60 mio. kr., og i første omgang vil Brand & Redning Køge udarbejde et økonomisk overslag over stationsbyggeriet, som politikerne så skal tage stilling til.

17 mand på vagt

På den nye station foreslår Brand & Redning Køge, at beredskabet kommer til at bestå af en 1-minutsudrykning på 1 holdleder og 5 brandfolk og en deltidsudrykning på 1 holdleder og 4 mand. Herudover vil kommunen udnytte, at man i dag har det største antal frivillige i 10 år, nemlig 36 personer, ved at lade de frivillige indgå i det daglige beredskab.

Tanken er, at de frivillige skal have et vagthold på 1 holdleder og 5 mand, der kan indkaldes til stationen, hvis også deltidsberedskabet er afsendt – altså som et 3. slukningstog. Det skønnes, at de frivillige vil blive indkaldt for at etablere vagtberedskab ca. 30 gange om året, og de vil få deres egen tanksprøjte.

Kommunen vil i første omgang indlede forhandlinger med de frivillige om en vagtordning. Hvis der ikke kan opnås en aftale, vil alternativet være, at der i stedet opereres med to deltidsvagthold.

Slut med autosprøjter

Også på materielområdet lægger Brand & Redning Køge op til ændringer.

I dag råder beredskabet over autosprøjte, to tanksprøjter, drejestige, tankvogn, kemikalievogn samt en redningsbåd. Fremover skal autosprøjten erstattes af endnu en tanksprøjte, så der i alt vil være tre tanksprøjter – hvoraf de frivillige altså vil skulle råde over den ene. Den nuværende drejestige skal endvidere skiftes ud med en ny med knækled.

Desuden vil de frivillige måske få en ekstra tankvogn, så de i højere grad kan inddrages i vandforsyningsopgaverne, og derved vil brandhanenettet også kunne reduceres. Desuden vil en ekstra tankvogn kunne indkøbes som fødevaregodkendt, og så vil den kunne anvendes ved de vandforureninger, som de seneste år har været ret hyppige i Køge-området.

Det vil fremover være Køge Kommune, som ejer alle brandkøretøjerne, da en kommunal leasingløsning vurderes at være ca. 400.000 kr. billigere end at leje køretøjerne hos Falck.

Mulighed for dykkerberedskab og nødbehandlerenhed

Det fremtidige serviceniveau for beredskabet i Køge kan også komme til at byde på andre nyskabelser.

Således vil det næste udbud af beredskabet komme til at indeholde optioner om etablering af et dykkerberedskab og et højderedningsberedskab. Desuden er der planer om at indsætte en kommunal nødbehandlerenhed på stationen i Lellinge. Den skal i givet fald bemandes med en brandmand fra 1-minutsudrykningens tankvogn, der ved udrykning erstattes af en deltidsbrandmand. Og så er også Køge på vej til at få et ungdomsbrandværn.

Det fremtidige serviceniveau for beredskabet har indtil videre karakter af en anbefaling fra Brand & Redning Køge, som er blevet godkendt af beredskabskommissionen og økonomiudvalget. I den kommende uge skal byrådet så tage endelig stilling til, om de også vil følge Brand & Redning Køges anbefaling.

Annonce