Ny branchevejledning om personligt beskyttelsesudstyr ved brand- og redningsindsatser

Brancheudvalget for brand og redning under BAR Transport er klar med endnu en ny branchevejledning – denne gang om personligt beskyttelsesudstyr til brug ved brand- og redningsindsatser. Den nye vejledning giver en grundig beskrivelse af de personlige værnemidler, som er nødvendige, for at beredskabets opgaver kan løses sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

I vejledningen kan man læse om de krav, der stilles til blandt andet hjelme, indsatsdragter, mellem- og underbeklædning, røgdykkerhætter, åndedrætsbeskyttelse, handsker, brandstøvler, høreværn og skærebukser.

Vejledningen har været til gennemsyn hos Arbejdstilsynet, som har konkluderet, at indholdet er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen.

Branchevejledningen kan downloades her.

Annonce