Ny vejledning om indsats i forurenet vand

Beredskabsstyrelsen har udsendt en opdateret vejledning om forholdsregler ved de indsatser, der involverer kontakt med spildevand. Vejledningen beskriver i kort form de vigtigste farer, som er forbundet med kontakt med forurenet spildevand, og de forholdsregler, det indsatte mandskab fra redningsberedskabet bør tage, når de i deres arbejde kommer i kontakt med spildevand.

Beredskabsstyrelsen har udarbejdet vejledningen, så personellet kan undgå at pådrage sig forgiftninger og infektionssygdomme ved indsatser, der involverer kontakt med forurenet spildevand. Ved oversvømmelser blandes kloak- og regnvand f.eks. ofte sammen, hvilket kan resultere i forurenet spildevand med risiko for, at mandskabet udsættes for de kemiske stoffer og mikroorganismer, som findes i kloakvandet.

Det nye i 2013-udgaven af vejledningen er, at der er information om, hvordan personel bør vaccineres for at være forsvarligt beskyttet mod de sygdomme, som mandskabet risikerer at få ved kontakt med spildevand. Det drejer sig om vaccinationer mod polio, tetanus og hepatitis A.

Annonce